Gebruikersdag

Voor alle leden van de vier gebruikersgroepen van VIPP Babyconnect wordt op 17 november 2020 een gebruikersdag georganiseerd. In een afwisselend en interactief programma gaan de gebruikers met elkaar aan de slag om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg...
Voorbereidingen gebruikersdag in volle gang

Voorbereidingen gebruikersdag in volle gang

Alle gebruikersgroepen zijn in september online bij elkaar gekomen. De interactieve sessies waarbij gebruik werd gemaakt van Miro leverde mooie input op. De informatie die is opgehaald, wordt onder andere meegenomen bij de revisie van het functioneel ontwerp. Hierin...

Bijeenkomst gebruikergroep data-analisten/statistiekbeheerders

Deze bijeenkomst gaan we dieper in op de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Deze doelen spelen een belangrijke rol binnen VIPP Babyconnect. Regio’s die subsidie aanvragen moeten met de doelen aan de slag en de landelijke gebruikersgroepen monitoren op één of...

Bijeenkomst gebruikergroep zorgorganisaties

De gebruikersgroep zorgorganisaties gaat in september aan de slag met de outcomedoelen die het Informatieberaad Zorg heeft opgesteld. Deze outcomedoelen spelen een belangrijke rol binnen VIPP Babyconnect en de gebruikersgroepen. In een online sessie kijken we met...
Gebruikers leveren waardevolle input

Gebruikers leveren waardevolle input

Digitale post-its in alle kleuren en maten werden geplakt tijdens de gebruikersgroepen voor cliënten en zorgverleners van begin september. De cliënten gingen verder met hun wensen voor de persoonlijke gezondheidsomgeving terwijl de zorgverleners met elkaar aan de slag...