1. Nieuws
  2. Terugblik op de eerste bijeenkomsten voor eindgebruikers in 2021

Terugblik op de eerste bijeenkomsten voor eindgebruikers in 2021

22 februari 2021

Wat doe je als zorgverlener als je in meerdere regio’s en in meerdere VSV’s werkt? Neem je actief deel in alle regionale partnerschappen? Hoe zorgverleners daarover denken, was één van de onderwerpen tijdens de eerste bijeenkomst van de eindgebruikersgroep zorgverleners op 9 februari.

Het werken in meerdere VSV’s en in meerdere regio’s bleek heel herkenbaar. De deelnemers gaven mooie voorbeelden, zoals het gebruik van zorgdomein in de eigen VSV en zorgmail in een ander ziekenhuis. Er werden ook oplossingen aangedragen: je maakt de keuze in welke regio je actief meedoet en in welke je participeert als toehoorder. De deelnemers kregen in deze deelsessie meteen ook uitleg over het interoperabiliteitsmodel. Dit model was helder en lijkt goed bruikbaar.

In een andere deelsessie gingen de deelnemers aan de slag met de toetsing op de resultaten uit de beleidsregel van VIPP Babyconnect. Dit blijkt een lastig onderwerp. Ook in de eindgebruikersgroep cliënten die eind januari plaatsvond, kwam dit onderwerp aan de orde. En ook daar was dit een moeilijk gespreksonderwerp. In beide eindgebruikersgroepen is afgesproken dat vanuit het programmabureau een voorzet wordt gemaakt dat met de eindgebruikers wordt besproken.

Actuele ontwikkelingen

Om de leden van de eindgebruikersgroepen meer mee te nemen in de actuele ontwikkelingen, begint elke bijeenkomst met een toelichting door programmamanager Susan Osterop. Voor de deelnemers betekent dit dat zij worden meegenomen in de stand van zaken rondom de subsidieaanvraag, technische ontwikkelingen en externe factoren die meespelen. Als er meer eindgebruikersgroepen bijeen zijn geweest, zal hier ook meer terugkoppeling tussen de eindgebruikersgroepen plaatsvinden.

Meerwaarde

Om de eindgebruikersgroepen wat meer interactief te maken en om de deelnemers te betrekken daar waar ze vanuit de praktijk zoveel mogelijk meerwaarde kunnen bieden gaan we de opzet van de landelijke bijeenkomsten wat aanpassen. Eindgebruikers worden op veel verschillende manieren betrokken bij VIPP Babyconnect. Een kleine greep: Eindgebruikers hebben meegewerkt aan een test van de PGO. Ze denken mee over de invullingen van trainingen en e-learning. Een aantal heeft meegewerkt aan een artikel en ging mee naar bijeenkomsten om daar het verhaal vanuit de praktijk te vertellen. Eindgebruikers maken ook deel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met de innovatie- en beheercyclus die voor de geboortezorg wordt ontwikkeld.
In de landelijke kwartaalbijeenkomsten komen de eindgebruikers aan het woord over de projecten waarbij zij betrokken zijn. Daarnaast wordt in de bijeenkomsten stil gestaan bij waar andere deelnemers (van andere groepen) bij betrokken zijn. Vanuit VIPP Babyconnect komt ook een update van de ontwikkelingen en verbindingen die gelegd zijn en is er ruimte voor een inhoudelijk onderwerp dat vanuit de deelnemende regio’s, eindgebruikers of het programmabureau wordt aangedragen.