1. Nieuws
  2. Eindgebruiker als regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling

Eindgebruiker als regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling

3 november 2021

Waarom moet de eindgebruiker centraal staan bij het realiseren van je veilige digitale gegevensuitwisseling? In het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ wordt de visie van VIPP Babyconnect op de rol van eindgebruikers bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uitgelegd. Onze ultieme droom: de eindgebruiker is regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Eindgebruikers spelen een centrale rol bij het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Door eindgebruikers te betrekken kom je tot een passende oplossing die werkt voor cliënten en zorgverleners, de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen. Trots presenteert VIPP Babyconnect de visie op het betrekken van eindgebruikers. Waarom dit broodnodig is en welke rol zij moeten spelen wordt in het document aan de hand van verhalen van eindgebruikers duidelijk gemaakt.

Verhalen uit de praktijk

Het document is opgesteld op basis van diverse interviews; met eindgebruikers én met medewerkers van het programmabureau VIPP Babyconnect. De verhalen uit de praktijk maken de visie tastbaar en concreet. De droom die in de visie wordt geschetst – eindgebruikers als regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling, nu en in de toekomst – kunnen we met elkaar waarmaken.

Standpunten eindgebruikers

Het visiedocument vormt de basis voor een manifest van de eindgebruikers, waarin hun stand- en uitgangspunten over hun rol bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zijn vastgelegd. De komende tijd gaan eindgebruikers en het programmabureau VIPP Babyconnect aan de slag om dit manifest te realiseren.

Visiedocument op website

Je vindt het visiedocument in de toolkit op onze website. Meer informatie over hoe eindgebruikers betrokken zijn binnen VIPP Babyconnect vind je op de website ook terug.