1. Nieuws
  2. Eerste ronde bijeenkomsten voor eindgebruikers zit erop

Eerste ronde bijeenkomsten voor eindgebruikers zit erop

25 maart 2021

Nadat in januari en begin februari de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners al bij elkaar kwamen, was het eind februari en maart de beurt aan de eindgebruikersgroepen zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders. De vertegenwoordigers van zorgorganisaties kregen onder andere uitleg over de opbouw van de indicatieve kosten en de berekeningen die hiervoor zijn gebruikt. Met data-analisten en statistiekbeheerders werd gesproken over de uitdagingen die er liggen op het gebied van secundair datagebruik.

De toelichting die bestuurder Sonia Jennings in de eindgebruikersgroep zorgorganisaties gaf over de kosten was zeer welkom. Deelnemers kregen een beeld van hoe de indicatieve kosten zijn opgebouwd en welke berekeningen er achter de cijfers zitten. Het gaf de aanwezigen een hoop inzicht die ze mee terug kunnen nemen de regio in. Meer over de opbouw van de indicatieve kosten, lees je in het artikel Meer zicht op opbouw en indicatie van kosten.

Net als de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners werd ook in deze groep vervolgens aandacht besteed aan twee onderwerpen: de toetsing op de resultaten van de outcomedoelen en het interoperabiliteitsmodel en regio brede deelname.

Maak het klein

Bij de deelsessie over het interoperabiliteitsmodel kwam naar voren dat samenwerken in de praktijk nog lastig is. Organisaties zijn daar nog niet altijd aan toe. De tip van een van de deelnemers: ‘focus op wat organisaties verbindt en inspireert en maak het vooral klein’.
In het gesprek over de toetsing bleek dat de eindgebruikers vooral geen controleur willen zijn. De suggestie wordt gedaan om te kijken of de toetsing een plek kan krijgen in de inhoudelijke voortgangsrapportage die elk regionaal partnerschap moet invullen. Dit kan door een efficiënte en door de eindgebruikersgroepen goedgekeurde vragenlijst op te stellen, die eenvoudig is in te vullen door de penvoerder. Een optie die het programmabureau verder gaat uitwerken.

Herkenning

De eindgebruikersgroep data-analisten en statistiekbeheerders ging na een presentatie over de conclusies en verbeterpunten uit het rapport ‘Beter weten: een beter begin. Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap’ met elkaar in gesprek over de bevindingen uit het rapport. De deelnemers herkennen zich in de aanbevelingen en verbeterpunten en deelden met elkaar voorbeelden van uitdagingen die zij tegenkomen op het gebied van secundair datagebruik. Er zijn veel aandachtspunten genoemd en daaruit is een aantal onderwerpen gekomen die in de volgende bijeenkomst in juni wordt meegenomen.