Eindgebruikers denken en doen mee

Eindgebruikers denken en doen mee

Om eindgebruikers regisseur van veilige digitale gegevensuitwisseling te maken, kennen we vier eindgebruikersgroepen: Cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/onderzoekers. Onlangs is onder de cliënten en zorgverleners die deelnemen aan de...
Kennis halen en brengen

Kennis halen en brengen

Nu de eerste implementaties voor digitale gegevensuitwisseling op gang beginnen te komen en er veel stappen worden gezet, wordt het steeds belangrijker om opgedane kennis met elkaar te delen. Zo hebben projectleiders van de regionale partnerschappen met het landelijk...
Voortgang eerste implementaties naar livegang

Voortgang eerste implementaties naar livegang

Alle negen regionale partnerschappen blijven elkaar wekelijks informeren over de stand van zaken rond de eerste implementaties binnen het partnerschap. De voorbereidingen van de eerste implementaties naar livegang zijn in volle gang. En daar komt veel bij kijken:...