1. Nieuws
  2. Voortgang eerste implementaties naar livegang

Voortgang eerste implementaties naar livegang

20 december 2022


Alle negen regionale partnerschappen blijven elkaar wekelijks informeren over de stand van zaken rond de eerste implementaties binnen het partnerschap. De voorbereidingen van de eerste implementaties naar livegang zijn in volle gang. En daar komt veel bij kijken: technische en functionele testen, contracten, helpdesk, informatievoorziening en training voor zorgverleners, afspraken met zorgverleners onderling en afspraken over zowel de communicatie binnen het regionaal partnerschap als de externe communicatie. We geven je een update. 

Voorbereiden op livegang met verloskundige – ziekenhuis
Bij het partnerschap Noord-Holland Noord staat iedereen paraat om de eerste testen te gaan uitvoeren voor de gegevensuitwisseling tussen verloskundigen en ziekenhuis. Hier zijn veel mensen bij betrokken: leveranciers, zorgverleners en de projectorganisatie. Als zowel de technische en de functionele testen geslaagd zijn, gaan er meer zorgverleners getraind en klaargemaakt worden, om vervolgens de livegang in januari te realiseren. Van daaruit kan er verder uitgerold worden.

Voorbereiden eerste livegang met kraamorganisatie – verloskundige – ziekenhuis
Het partnerschap Utrecht zet iedereen op scherp om in januari live te gaan met verloskundige, kraamorganisatie en ziekenhuis. Hier zijn andere bronsystemen aan de orde dan bij de eerste implementatie Noord-Holland Noord. Deze livegang gaat dus andere implementatiehandleidingen opleveren. In januari 2023 worden de testen en wordt de eerste livegang verwacht.

Informatiebijeenkomst IGD Rijnmond
Op maandag 12 december heeft er een digitale informatiebijeenkomst van IGD Rijnmond plaatsgevonden. In de vorige informatiebijeenkomst ging het voornamelijk over de voorlopige gunning aan HINQ als leverancier voor het platform en de viewer. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de eerste implementaties. Ook verwelkomde IGD Rijnmond twee nieuwe VSV’s: Zeeuws Vlaanderen en Dordrecht.
Op basis van de eerste implementaties is een planning gemaakt om stapsgewijs te gaan implementeren in IGD Rijnmond. De deelnemende organisaties van IGD Rijnmond werden alvast op de hoogte gesteld van de stappen die zij de komende tijd gaan maken: het tekenen van de contractenset met Hinq, het tekenen van een regionale samenwerkingsovereenkomst, het hernieuwen van de afspraken met de huidige bronleverancier, het implementeren van de viewer en het DVZA platform en als laatste de scholing. Al met al was het een verhelderende bijeenkomst en hebben de deelnemende organisaties een beter beeld bij wat er allemaal op ze af gaat komen in deze spannende tijd!