De toekomst na VIPP Babyconnect

De toekomst na VIPP Babyconnect

Over ongeveer 9 maanden, eind 2024, loopt de subsidieperiode van het programma VIPP Babyconnect af. Onder leiding van de kwartiermakers werkt het landelijk programmabureau aan de borging voor na de subsidieperiode, want digitale gegevensuitwisseling stopt natuurlijk...

Kennistafel Duurzaam borgen regionaal en landelijk

Voor alle projectleiders en penvoerders van de regionale partnerschappen wordt op donderdag 6 oktober van 12:30 – 14:00 uur een kennistafel georganiseerd door programmabureau Babyconnect. In deze kennistafel willen we de duurzame borging van gegevensuitwisseling in de...