1. Nieuws
  2. Bijeenkomst toekomstige inrichting beheer Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Bijeenkomst toekomstige inrichting beheer Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

28 september 2023

Als digitale gegevensuitwisseling in de basis is geïmplementeerd en het subsidieprogramma VIPP Babyconnect gaat afronden, moeten het beheer en verdere ontwikkelingen goed overgedragen kunnen worden. Op dinsdag 12 september 2023 kwamen de vertegenwoordigers van de landelijke (geboortezorg)partijen van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) bij elkaar om de toekomstige inrichting van het landelijk beheer en de verbinding met de regionale beheerorganisaties te bespreken.

Eerder dit jaar hebben de landelijke (geboortezorg)partijen de overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, ook na afloop van het programma VIPP Babyconnect. Het doel van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg is dat digitale gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen en eisen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers. Zij zijn de eindgebruikers van de beschikbare data en hebben de informatie nodig. De samenwerking rond het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg sluit aan bij de ontwikkelingen in de geboortezorg die eindgebruikers een bepalende rol geven bij het ontwerp van veilige gegevensuitwisseling. Dit is na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect niet ‘klaar’ en daarmee is borging in de toekomst essentieel.

Tijdens de bijeenkomst op 12 september is er nagedacht over de inrichting van het toekomstig beheer en de gezamenlijke Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg (I&B-cyclus). Er werd een conceptadvies voor een beheerstructuur besproken, dat tot stand is gekomen door informatie op te halen bij zowel de landelijke als regionale betrokken partijen. De vragen en input van de bijeenkomst worden meegenomen in de verdere uitwerking van het advies. Veel vragen hadden betrekking op de invulling van de verschillende rollen binnen de beheerstructuur en over de functie van de I&B cyclus.

De uitkomsten van deze bijeenkomst vormen de input voor de agenda van het besluitvormend strategisch overleg in oktober. Tijdens dit overleg nemen de landelijke geboortezorgpartijen gezamenlijk een besluit over de inrichting van een beheerstructuur. Hiervoor wordt op 2 oktober ook nog feedback opgehaald bij de regionale partnerschappen.