1. Nieuws
  2. Kennismaken met regionale partnerschappen

Kennismaken met regionale partnerschappen

14 september 2021

Negen regionale partnerschappen zijn vanaf juni 2021 vol ambitie gestart om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Vanuit het landelijk programmabureau hebben we onlangs nog nader kennisgemaakt met deze regionale partnerschappen en de penvoerders hiervan.

Kennismakingstoer penvoerders

Sonia Jennings en Dorine Veldhuyzen, de bestuurders van stichting CareCodex dat VIPP Babyconnect uitvoert, maken op dit moment een online kennismakingstoer langs alle penvoerders. Daarbij halen zij input op voor een gezamenlijke kick off met alle penvoerders eind september waarin de vragen van penvoerders en de risico’s die zij zien worden besproken.

Tijdens de kennismakingsgespreken krijgen de penvoerders ook uitleg over oplossingen die nodig zijn om in dit traject te realiseren. Veel, soms ingewikkelde informatie, die erg belangrijk is voor het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij hoe een goede basis gelegd moet worden om de eindgebruikers een centrale rol te geven.


Regiocoördinatoren

Alle regionale partnerschappen hebben vanuit het programmabureau Babyconnect een vaste contactpersoon gekregen. Deze regiocoördinatoren hebben inmiddels kennisgemaakt met de regionale projectleiders.

Regionale partnerschappen die in juni een subsidieaanvraag hebben ingediend krijgen momenteel ondersteuning bij de aanvullende vragen van het ministerie van VWS. Deze partnerschappen hebben verder al een start gemaakt met het opzetten van hun projectorganisatie en het nadenken en regelen van governance. De regionale projectleiders hebben kennisgemaakt met de implementatiespecialisten zorg en techniek vanuit het programmabureau. Ze weten elkaar al te vinden!

De regionale partnerschappen die al eerder van start zijn gegaan, zijn samen met het programmabureau aan de slag met de architectuurplaten en het maken van een kalender voor leveranciersbijeenkomsten.

Trainingen en kennistafels

Voor het inwerken van de regionale projectteams en kennis delen met partnerschappen die al aan de slag zijn organiseert het programmabureau VIPP Babyconnect trainingen en kennistafels. Onlangs was er een goede opkomst bij een presentatie over eindgebruikers. Deze presentatie wordt op 4 oktober en 4 november nog een keer gegeven.

De volgende kennistafels staan gepland:

23 september kennistafel inrichten projectorganisatie VIPP Babyconnect

27 september kennistafel over de innovatie en beheercyclus

Projectleidersbijeenkomsten

Iedere maand komen de coördinerend projectleiders digitaal bij elkaar. In augustus was dit vooral kennismaken en het introduceren van deze bijeenkomsten. In september stond er veel op de agenda. Allemaal punten die zijn opgehaald in de kennismakingstour. Meer over deze bijeenkomst lees je hier.