1. Nieuws
  2. Projectleiders bijeenkomst ‘nieuwe stijl’van start

Projectleiders bijeenkomst ‘nieuwe stijl’van start

18 augustus 2021

Kennis delen met elkaar is een belangrijk onderdeel van het programma. Met de komst van vijf nieuwe regio’s gaan we van vier naar negen regionale partnerschappen. Een vernieuwde overlegvorm is daarom nodig.

Op 10 augustus kwamen projectleiders van de regionale partnerschappen en het landelijk programma online bij elkaar voor een projectleidersbijeenkomst ‘nieuwe stijl’. Vijf regio’s zijn in afwachting van de beoordeling van hun subsidieaanvraag. Het is heel fijn te merken dat de regionale partnerschappen graag al van start willen. Penvoerders en projectleiders van de ‘nieuwe’ regio’s zijn zich al aan het oriënteren en sommige zelfs al begonnen met het inrichten van hun projectorganisatie. We begonnen het overleg daarom met de vragen die deze projectleiders al hebben gekregen over hun aanvraag. Verder kwamen de governance met cliëntbetrokkenheid en leverancierstafels aan bod.

Hoe richt je de governance in met de betrokkenheid van cliënten?
Dit was een mooi discussiepunt op de agenda; er werden veel ervaringen gedeeld. Zoals: maak gebruik van een moederraad als die er is bij de VSV’s; en denk ook aan de vaders. Of zoek ook naar andere vormen clientparticipatie. Dit onderwerp vinden we allemaal zo belangrijk dat we het terug laten komen in een volgend overleg. Tegelijkertijd is er, mede voor projectleiders die er niet waren, een discussie opgestart op het digitaal platform. Het programmabureau stelt dit platform beschikbaar om kennis te delen, maar ook om samenwerking na overleggen verder te vervolgen.

Hoe worden de leverancierstafels ingericht en wie heeft welke rol?
Vijf regionale partnerschappen zijn al aan de slag met de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Vanuit hun technische implementatie hebben zij een plan van eisen opgesteld en een architectuur. Nu komt het moment om met leveranciers prijsafspraken te gaan maken. De lijntjes tussen landelijk leveranciersmanagement door het programmabureau, de inhoudelijke kennis rondom leveranciersafspraken, de kennis in het afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg en de regionale vragen aan leveranciers gaan we de komende tijd met elkaar goed organiseren en plannen. Dit is nodig omdat de regionale partnerschappen die later in deze fase komen, ook gebruik moeten kunnen maken van de opgedane kennis en afspraken.

‘Nieuwe stijl’: projectleidersoverleg en kennistafels
Wat gaan we de komende tijd veranderen in de overlegvormen? Het maandelijks projectleidersoverleg blijft gewoon bestaan, maar in een iets andere opzet. Om de groep niet te groot te maken, worden voor deze bijeenkomst alleen de coördinerend projectleiders uitgenodigd. We hopen dat de bescheiden omvang leidt tot interessante discussies en kennisuitwisseling.

De regio’s staan, mede met het aansluiten van nieuwe regionale partnerschappen, op verschillende punten in hun implementatie en er ontstaan verschillende behoeftes. We kiezen er daarom voor om in de vorm van zogenaamde kennistafels diverse thema’s te behandelen. Zo zal alle kennis uit het programmabureau beschikbaar komen en verwachten we dat er telkens voor iedereen voldoende kennis te delen valt.

Ondersteuners voor regionale projectleiders ICT en projectleiders Zorg
Jasper Prinsen, onze implementatiespecialist ICT, gaat de regionale projectleiders ICT ondersteunen. Jolanda Liebregts, bij een aantal al bekend vanuit het ondersteuningsteam, gaat met de projectleiders Zorg aan de slag.