1. Nieuws
  2. Projectleiders ontvangen veel informatie

Projectleiders ontvangen veel informatie

14 september 2021

Projectleiders van de negen regionale partnerschappen kwamen op 14 september digitaal bijeen voor hun maandelijkse bijeenkomst. Tijdens kennismakingsgesprekken met de regiocoördinatoren van VIPP Babyconnect hebben de projectleiders onderwerpen aangedragen waarover zijn meer informatie willen hebben. Die informatie kregen ze tijdens deze bijeenkomst.

Nieuws

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de stelselnorm voor digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg vernieuwd. Belangrijke verandering is dat eindgebruikers, zoals cliënten en zorgprofessionals, structureel worden betrokken om digitale gegevensuitwisseling gebruikersvriendelijker te maken en beter af te stemmen op de praktijk in de verschillende zorgsectoren. Hierover is een nieuwsbericht verschenen.

Eindgebruikers

Daarna werd teruggeblikt op de presentatie over de eindgebruikers die op 6 september is gegeven. In deze presentatie kwam aan bod wat eindgebruikers zijn, hoe ze landelijk zijn betrokken en hoe je in de regio met eindgebruikers aan de slag kunt gaan. Deze presentatie wordt herhaald op 4 oktober 2021.

ICT

Jasper Prinsen (implementatie specialist ICT van het programmabureau Babyconnect) gaf de deelnemers daarna een update over leverancierstafels en de vernieuwingen in het applicatieoverzicht in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg.
Vervolgens tipte hij het onderwerp financiën aan. Vooral om de projectleiders erop te wijzen dat dit de tijd is dat ziekenhuizen en zorgorganisaties werken aan jaarplannen en begrotingen. Belangrijk is dat VIPP Babyconnect voor 2022 goed in de plannen komt!

Zorg

Regiocoördinator Jolanda Liebregts wees de projectleiders op een kennistafel die georganiseerd wordt op 23 september over het inrichten van projectorganisatie voor regionale partnerschappen. Hierin zullen ook de ervaringen gedeeld worden met huidige en nieuwe projectleiders. De projectleiders hebben zich al aangemeld voor deze bijeenkomst die in twee delen (september en oktober) plaatsvindt.
Jolanda werkt de komende tijd samen met Jelle Nutma (ROS Friesland) nog aan een ontwikkelopdracht naar de stand van zaken van gestandaardiseerd werken: Hoe werkt de zorg nu met registratie in systemen? Welke verandering komt eraan? Welke richtlijnen worden er in een regio gebruikt? De resultaten zullen in een kennistafel later gedeeld worden.

Monitor en toetsing

De projectleiders ontvingen ook informatie over het starten van een monitor. Het landelijk programmabureau is begonnen om te kijken welke zorgorganisaties in de regionale partnerschappen er nu deelnemen. De komende tijd wordt dit met de projectleiders gedeeld en verder uitgewerkt.

Samenwerken

Er is veel kennis te delen, dan zien en horen we. Hiervoor is een digitaal platform beschikbaar. Projectleiders kunnen elkaar daar ontmoeten en kennis delen door discussies op te starten, vragen te stellen, bestanden te delen.