Ontwikkeling gaat door

  1. Jaaroverzicht
  2. Ontwikkeling gaat door

Aanpassingen in het Afsprakenstelsel

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is een belangrijk naslagwerk voor digitale gegevensuitwisseling in deze zorgsector. Het afsprakenstelsel beschrijft de afspraken, architectuur en technische specificaties die nodig zijn om volledige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken. Het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling is dat de gegevens die een zorgverlener vastlegt ingezien kan worden in het eigen systeem door de cliënt of andere zorgverlener.

Het afsprakenstelsel kent een cyclisch proces: het wordt continu aangepast, doorontwikkeld en verder beheerd. Ook dit jaar zijn nieuwe kennis en inzichten toegevoegd.

Lees verder>>> 

Voorbeeldimplementatie en implementatiehandleidingen

 

In het eerste halfjaar zijn verschillende zorgverleners in de regio Noord Holland Noord aan de slag gegaan met het onderling uitwisselen van gegevens. Dit gebeurde op kleine schaal. De voorbeeldimplementatie, zoals we deze gegevensuitwisseling in de praktijk noemen, laat zien hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien tussen zorgverleners onderling en tussen cliënten en zorgverleners. Dit gebeurde in een live-omgeving met zorgverleners die in verschillende zorginformatiesystemen werken. Zij wisselden een beperkte set aan gegevens uit van bestaande cliënten die hiervoor toestemming hebben gegeven.

We hebben de kennis die is opgedaan in de voorbeeldimplementatie opgenomen in implementatiehandleidingen.

Deze handleidingen, voorbeeldmaterialen en handleidingen van enkele softwareleveranciers kun je gebruiken als input voor de planning en uitvoering van regionale implementaties. Wat er is bereikt in de voorbeeldimplementatie in Noord Nederland Noord lees je in dit praktijkvoorbeeld.

En zie je in onderstaande video’s:

Inzetten van versnellingstools

De eindgebruikers hebben de grote wens om digitale gegevensuitwisseling snel tot stand te brengen. Door de inzet van versnellingstools is dit mogelijk.

De geboortezorg beschikt over een goed ontwikkelde eenheid van taal, maar de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met cliënten komt vaak niet van de grond. Dit komt onder meer door een gebrek aan technische standaardisatie van de zorginformatiesystemen. Het standaardiseren van de zorginformatiesystemen gaat naar verwachting jaren duren én veel geld kosten. Maar dat is dus niet nodig.

Het programmabureau heeft samen met veel leveranciers verschillende technieken getest om de uitwisseling zelf te standaardiseren. Dit houdt in dat softwareleveranciers de zorginformatiesystemen niet hoeven aan te passen om gegevens leesbaar te maken voor zorgverleners die met andere informatiesystemen werken. Bij de oplossing van VIPP Babyconnect worden gegevens waar nodig uit het bronsysteem gehaald (extractie), omgezet naar de standaardtaal (conversie) en vervolgens leesbaar gepresenteerd op het scherm (viewer) van de eindgebruiker die deze gegevens opvraagt vanuit het eigen zorginformatiesysteem.

Meer informatie hierover lees je hier>>>

Keuzevrijheid gegarandeerd

De vrijheid om volledig onafhankelijk te kunnen kiezen voor een leverancier, applicatie of platform is een van de grondbeginselen van VIPP Babyconnect. In 2021 is een alternatief uitgedacht waarbij digitale gegevens uitgewisseld kunnen worden op een manier die deze keuzevrijheid garandeert. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor met name netwerkzorg, wat de geboortezorg is.

Om te bewijzen dat keuzevrijheid en uitwisseling tussen regio’s praktisch haalbaar zijn, werd in november de zogenaamde proof of concept Nuts Bolt Zorginzage uitgevoerd. Deze proof of concept heeft het bewijs geleverd dat er onderling digitale gegevens uitgewisseld kunnen worden, ongeacht de applicaties en platforms die gebruikt worden. De betrokken leveranciers kunnen de benodigde technologie verder ontwikkelen, zodat dit alternatief voor digitale gegevensuitwisseling op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Lees verder>>>