Eindgebruikers in het zadel

  1. Jaaroverzicht
  2. Eindgebruikers in het zadel

Cliënten en zorgverleners krijgen standaard een stem bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de stelselnorm voor digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg vernieuwd. Belangrijke verandering is dat eindgebruikers, zoals cliënten en zorgprofessionals, structureel worden betrokken om digitale gegevensuitwisseling gebruikersvriendelijker te maken. Ook wordt de uitwisseling beter afgestemd op de praktijk in de verschillende zorgsectoren.

Met deze verandering komen twee werelden dichter bij elkaar: de wereld van de experts die systemen en standaarden bedenken, en de wereld van de mensen die er gebruik van maken. Deze eindgebruikers beseffen vaak niet dat veel ongemakken of nadelen van informatiesystemen en -processen het gevolg kunnen zijn van keuzes van experts en technici. Anderzijds zijn de mensen die gebruik maken van de systemen vaak onvoldoende op de hoogte van de noodzaak voor het registreren van bepaalde informatie. Door eindgebruikers en experts met elkaar in gesprek te brengen, bouwen we aan betere digitale gegevensuitwisseling.
Lees meer>>>

Visiedocument

In het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ wordt de visie van VIPP Babyconnect op de rol van eindgebruikers bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uitgelegd. Onze ultieme droom hierbij is dat de eindgebruiker regisseur is van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Door eindgebruikers – cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten- te betrekken kom je tot een passende oplossing die werkt voor de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen: de cliënten en zorgverleners.
Lees meer>>> 

Eindgebruikersbijeenkomsten

De eindgebruikers zijn vier keer bijeengekomen om na te denken over onderwerpen als de PGO, de opbouw van de kosten, interoperabiliteit, de samenwerking in de regio, het visiedocument, uitgangspunten van de uitwisseling met de JGZ, het vormgeven van het secundair datalandschap en de afspraken en informatie die een bevalplan moet bevatten. Ook tussendoor betrokken we de eindgebruikers, bijvoorbeeld als er vragen vanuit het programmabureau waren.
Om duidelijk te maken waarom eindgebruikers belangrijk zijn om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, hebben we een animatie gemaakt. Hierin ontdek je ook welke eindgebruikers betrokken zijn.

Bekijk de animatie