Regionale partnerschappen van start

 1. Jaaroverzicht
 2. Regionale partnerschappen van start

Landelijke dekking voor implementatie

In juni was de laatste mogelijkheid voor regionale partnerschappen om subsidie aan te vragen. Negen partnerschappen zijn gevormd, waarvan acht partnerschappen in 2021 de subsidie toegekend hebben gekregen. Zij zijn nu klaar om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen. Met de negen regionale partnerschappen is er voldoende landelijke dekking om van start te gaan.

Lees verder>>> 

Alle regionale partnerschappen aan de slag

Met de toekenning van de subsidie kunnen alle regionale partnerschappen aan de slag met de implementatie. In meerdere partnerschappen zijn er kickoffs voor het netwerk van zorgverleners in de regio georganiseerd voor verdere kennismaking. Projectleiders hebben zich ingewerkt en in sommige regionale partnerschappen is er een start gemaakt met de inrichting van de projectorganisatie. Vanuit het programmabureau ondersteunen we de projectleiders en/of communicatieadviseurs van regionale partnerschappen bij bijvoorbeeld de communicatie naar de zorgverleners in hun regio. Dit doen we onder andere met een communicatietoolkit en het bieden van een digitaal platform voor het regionale partnerschap. Op deze omgeving kunnen informatie, kennis en ervaringen uitgewisseld worden.

Ga naar het platform>>>

De regionale partnerschappen

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Bij voorkeur neemt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio deel.

De partnerschappen

 1. Noord Nederland
 2. Noord-Holland Noord
 3. Amsterdam/Amstelveen/Almere
 4. Midden en Oost-Nederland
 5. Utrecht/Amersfoort
 6. Regio west
 7. Rijnmond
 8. Brabant
 9. Limburg