1. Nieuws
  2. Voortaan is het standaard: cliënten en zorgverleners hebben een stem bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Voortaan is het standaard: cliënten en zorgverleners hebben een stem bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg

10 september 2021

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de stelselnorm voor digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg vernieuwd. Belangrijke verandering is dat eindgebruikers, zoals cliënten en zorgprofessionals, structureel worden betrokken om digitale gegevensuitwisseling gebruikersvriendelijker te maken en beter af te stemmen op de praktijk in de verschillende zorgsectoren.

Standaarden over taal en techniek zijn onmisbaar voor de uitwisseling van gegevens binnen de gezondheidszorg. De vernieuwde stelselnorm NEN 7522 stelt kwaliteitseisen aan de wijze waarop standaarden voor gegevensuitwisselingen binnen de gehele gezondheidszorg worden ontwikkeld en welke stakeholders daarbij moeten worden betrokken. De doorwerking in andere standaarden geeft deze stelselnorm veel impact.

De NEN 7522 is vernieuwd in overleg met partijen uit de gezondheidszorg. Stichting CareCodex heeft in het kader van VIPP Babyconnect bij de opstellers aangedrongen op het structureel betrekken van de vier groepen eindgebruikers van gegevensuitwisseling: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en secundair datagebruikers (data-analisten en onderzoekers). Zij hebben tenslotte dagelijks te maken met de uitwerking van deze standaarden in informatiesystemen en -processen. Zij hebben daarom veel belang bij goede afspraken. De stelselnorm “borgt de samenhang en bruikbaarheid van de standaarden in een stelsel vanuit het perspectief van gebruikers en met speciale aandacht voor gebruikers en eindgebruikers”.

Twee werelden dichter bij elkaar

Dorine Veldhuyzen, voorzitter raad van bestuur van Stichting CareCodex, is blij met deze vernieuwing. “Twee werelden komen hierdoor dichter bij elkaar: de wereld van de experts die systemen en standaarden bedenken, en de wereld van de mensen die er gebruik van maken. Deze eindgebruikers beseffen vaak niet dat veel ongemakken of nadelen van informatiesystemen en -processen het gevolg kunnen zijn van keuzes van experts en technici. Aan de andere kant zijn eindgebruikers vaak onvoldoende op de hoogte van de noodzaak voor het registreren van bepaalde informatie. Door eindgebruikers en experts met elkaar in gesprek te brengen, bouwen we aan betere digitale gegevensuitwisseling.”

Wie heeft een rol bij de ontwikkeling?

De stelselnorm geeft verschillende voorbeelden van de wijze waarop stakeholders een rol kunnen krijgen bij de ontwikkeling van een standaard. Stichting CareCodex heeft het onderstaande voorbeeld laten opnemen voor de geboortezorg en andere vormen van netwerkzorg:

Meer informatie

De stelselnorm is gepubliceerd op de website van NEN is kosteloos beschikbaar.