1. Nieuws
  2. Informatiesessies voor kraamzorgorganisaties over digitale gegevensuitwisseling

Informatiesessies voor kraamzorgorganisaties over digitale gegevensuitwisseling

23 maart 2021

Bo Geboortezorg heeft samen met het programmabureau van VIPP Babyconnect twee informatiesessies georganiseerd voor hun leden. Deze digitale sessies over veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg werden gehouden op 11 en 22 maart. De kraamzorg is verdeeld in grote en kleine organisaties, die ook vaak in meerdere regio’s werken. Het is belangrijk om hen goed te informeren over de mogelijkheden van de subsidieregeling VIPP Babyconnect, en wat het voor hen inhoudt. Zeker nu de tijd dringt voor de laatste tranche.

Er was grote belangstelling voor de bijeenkomsten; per keer waren ruim 30 organisaties vertegenwoordigd. In een presentatie werd eerst uitgelegd waarom digitale gegevensuitwisseling nodig is, en hoe het werkt. Daarna werd uitgebreid ingegaan op de kostenberekening, om duidelijk te maken wat dit dan betekent voor de geboortezorg.

Er werden veel vragen gesteld, zowel over de digitale gegevensuitwisseling, als over de subsidieaanvraag voor VIPP Babyconnect. De uitleg over de indicatie van kosten gaf veel verheldering. Deelnemers waren goed op de hoogte over het verschil tussen landelijke en regionale oplossingen, maar de consequenties en de uitvoering daarvan gaf nog veel vragen. Er was ook aandacht voor de positie van de zzp’ers en hoe zij te bereiken zijn.

Het was goed om met elkaar in gesprek te gaan en te zien hoe dit onderwerp leeft. De vragen en antwoorden worden nog uitgewerkt en later aan dit artikel toevoegd.

Met dank aan Bo Geboortezorg die deze sessies mede mogelijk heeft gemaakt.