1. Nieuws
  2. Laatste subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Laatste subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

11 maart 2021

Voor 1 juni moeten de aanvragen binnen zijn bij het programmabureau van VIPP Babyconnect in de laatste subsidieronde voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Uiterlijk in mei krijgen zorgverleners van hun VSV/IGO de vraag om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Zij kunnen de digitale gegevensuitwisseling na de sluitingsdatum van de subsidie VIPP-Babyconnect ook zelf regelen, maar dan zonder ondersteuning van het programmabureau en zonder deze subsidie.

De behoefte aan goede digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. Daarbij willen cliënten willen meer zicht en regie op hun eigen zorggegevens kunnen hebben. In de dagelijkse praktijk van netwerkzorg, ongeplande zorg en soms acute zorg willen zorgverleners op elk moment de juiste, actuele informatie over hun cliënt op hun scherm kunnen zien. Bovendien is het binnenkort wettelijk verplicht om te zorgen voor inzage in gegevens voor alle patiënten/cliënten. VWS stelt daarom een subsidie beschikbaar voor versnelling van de digitale gegevensuitwisseling. VIPP Babyconnect helpt daarbij.

In 6 stappen naar 30 juni

Inmiddels hebben 21 VSV’s/IGO’s al subsidie aangevraagd. Van 11 VSV’s/IGO’s is de aanvraag al gehonoreerd. Van de overige 51 is bijna ieder samenwerkingsverband of organisatie voornemens om in juni een subsidieaanvraag in te dienen.

De aanvraag verloopt via een regionaal partnerschap. Dit houdt in dat 3 of meer VSV’s/IGO’s zich verenigen in zo’n partnerschap. Een VSV of IGO kan zich ook aansluiten bij een bestaand partnerschap. De aanvraag wordt ingediend door een penvoerder.

De subsidieaanvragen door de vele partnerschappen in juni vraagt om een strakke planning:

visueel overzicht van de stappen die nodig zijn om voor 1 juni subsidieaanvraag babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te kunnen realiseren.

 

Het programmabureau van VIPP Babyconnect bekijkt of de aanvragen voldoen aan de subsidievoorwaarden van VWS. Is alles in orde, dan kan de penvoerder de aanvraag indienen bij VWS. Zijn er nog aanpassingen of aanvullingen nodig, dan worden die besproken met de penvoerder. Regionale partnerschappen die hun aanvraag op 1 juni bij VWS willen hebben, moeten die voor 15 mei naar het programmabureau sturen.

Ondersteuningsteam

Heb je vragen over de subsidieaanvraag of de voorbereidingen? Er staat een regionaal ondersteuningsteam paraat om je te helpen.
Neem hiervoor contact op met programmamanager Susan Osterop 
s.osterop@carecodex.org, 06 1321 4994.

Kijk voor meer informatie ook op #DaarTekenIkVoor.