Laatste afgelopen Evenementen

Veldondersteunersoverleg

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld en inventariseren de medewerkers van het programmabureau VIPP Babyconnect bij de partijen waar ze mee bezig zijn als het gaat om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. […]

Bijeenkomst voor alle eindgebruikersgroepen

De landelijke eindgebruikersgroepen komen op 30 november gezamenlijk bijeen voor een inspirerende bijeenkomst. Tijdens deze online bijeenkomst wordt onder andere vooruitgeblikt naar 2022. Welke rol kunnen eindgebruikers pakken en hoe gaan we dit inrichten. Er is ruimte voor kennisdeling en interactie. De praktijk staat tijdens deze bijeenkomst centraal. Zo vertelt Sylvia Veereschild vanuit haar eigen […]

Veldondersteunersoverleg

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld en inventariseren de medewerkers van het programmabureau VIPP Babyconnect bij de partijen waar ze mee bezig zijn als het gaat om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. […]