1. Nieuws
  2. We kijken negen maanden vooruit! 

We kijken negen maanden vooruit! 

28 september 2023

We hebben nog 9 maanden… Dat was het thema van projectleidersdag op dinsdag 19 september. De projectleiders uit alle partnerschappen kwamen bij elkaar om de voortgang van het project Babyconnect te bespreken. Aan de hand van informatieve workshops en presentaties, werden de projectleiders meegenomen in mijlpalen, verwachtingen en beheeronderwerpen. Zo werd zichtbaar wat op de korte termijn aangepakt kan worden en wat nu belangrijk is bij de implementaties. Want… we hebben nog 9 maanden om de implementaties te voltooien.  

Om actief met elkaar aan de slag te gaan was het ochtendprogramma ingedeeld in workshops. Drie thema’s werden in een zogenaamde carrousel door iedereen doorlopen. De thema’s waren: Wat kun je nu al doen? Hoe gaan we om met verwachtingen van zorgverleners? En welke onderdelen ga je later oppakken?

 Wat kun je nu al doen?
Welke mijlpalen staan er op de planning en welke zijn al gerealiseerd? Welke resultaten en inzichten kunnen worden gebruikt om in een ander partnerschap de implementatie voor te bereiden?
Deze vragen, en de antwoorden, stonden centraal tijdens dit onderdeel van de carrousel.

Er is heel veel opgehaald. In een “9 maanden” tijdslijn die overeenkomt met een zwangerschap zijn de resultaten weergegeven. Opvallend was dat er uit verschillende groepen dezelfde punten naar voren kwamen. Het blijkt erg lastig inzicht te hebben in de zaken die je als regionaal partnerschap kan voorbereiden ten opzichte van de zaken waar je als kartrekker van de eerste implementatie van een bronsysteem mee bezig bent. Ook kwam naar voren dat een overzicht van wat er beschikbaar is, wat er nu gedaan wordt en welke voorbereiding al mogelijk is, zeer gewenst is. Goeie tips waar we met elkaar aan kunnen werken!

Hoe gaan we om met verwachtingen van zorgverleners?
Ieder partnerschap krijgt ermee te maken: de verwachtingen die zorgverleners hebben van de viewer en het gehele project. Door samenwerking tussen zoveel verschillende betrokkenen, kost ontwikkelen veel tijd. Dit vraagt daarom heel veel van de betrokkenheid en verdere inzet van de zorgverleners in de partnerschappen.

Tijdens de workshop konden de projectleiders twee potten vullen met briefjes: één met alle issues waar ze in het partnerschap tegenaan lopen rondom de verwachtingen van de zorgverleners en één met juist de succesverhalen over samenwerken met zorgverleners. Met deze verhalen werden tips uitgewisseld over wat andere partnerschappen kunnen doen om een soortgelijk succes te behalen.
Er werden al enkele issues besproken, zoals de ontwikkeling en verwachtingen rondom de viewer en werden er gezamenlijk oplossingen bedacht. De overige issues worden nog verder opgepakt, zodat alle partnerschappen gezamenlijk met de zorgverleners dit project tot een succesvol einde weten te brengen!

Welke onderdelen ga je later oppakken?
Bij het derde thema werden alle onderdelen in beeld gebracht die over 9 maanden al in beheer kunnen worden genomen en welke onderdelen na afloop van de projectperiode moeten worden doorontwikkeld en op een ontwikkelagenda komen. Het resultaat: een kleurrijk en goed ingevuld tafelkleed waarop alle onderwerpen door de deelnemers waren opgeschreven. De resultaten werden onderverdeeld over drie onderwerpen: technisch, zorginhoudelijk en organisatorisch.
Eén van de onderwerpen was de volledigheid van de dataset die ontsloten worden vanuit de bronsystemen. Die zal na 9 maanden nog technisch doorontwikkeld worden om álle relevante data te kunnen tonen voor het zorgproces rondom de client. Zorginhoudelijk blijft het belangrijk voldoende draagvlak onder de eindgebruikers vast te houden.
Op organisatorisch vlak wordt gezocht naar de invulling van beheerwerkzaamheden op regionaal niveau. Wie neemt welke taak op zich?
Door dit soort onderwerpen nu al inzichtelijk te maken, weten we waar we met elkaar de komende tijd mee aan de slag kunnen!

Bijpraten
Het middagdeel was vooral gericht om de projectleiders goed bij te praten over werkgroepen die actief zijn. Zo is er de werkgroep structurele bekostiging en de werkgroep XIS Keurmerk Geboortezorg.
Bij een dag actief met elkaar aan de slag hoort ook het kijken naar actuele afspraken en wat hierin aangepast moet. Daar sloten we de dag mee af.