1. Nieuws
  2. Duurzame bekostiging gegevensuitwisseling geboortezorg

Duurzame bekostiging gegevensuitwisseling geboortezorg

26 september 2023

Een van de randvoorwaarden die is opgenomen in de opdracht van VIPP Babyconnect is het regelen van duurzame financiering voor de digitale gegevensuitwisseling nadat het programma is afgerond. De kosten die samenhangen met digitale gegevensuitwisseling horen namelijk bij goede noodzakelijke zorg. Daarmee behoren ze tot de verzekerde zorg, zodat deze voor iedereen toegankelijk is en blijft. Dit is ook opgenomen in de door Zorginstituut Nederland uitgebrachte handreiking kwaliteitsstandaard. De vraag of de kosten van digitale gegevensuitwisseling aan de zorgverlener worden vergoed is daarmee positief beantwoord.

Stappen gezet naar beantwoording van de hoe-vraag
In de werkgroep structurele bekostiging zitten, naast VIPP Babyconnect en vertegenwoordigers van de huidige regionale partnerschappen, ook VWS, NZa en Zorgverzekeraars Nederland. Inmiddels heeft de werkgroep goede stappen gezet naar beantwoording van de hoe-vraag: hoe komen we tot invulling van de financiering?

Er is een overzicht opgesteld van de diverse kostencomponenten: licentiekosten, beheer- en onderhoud, ontwikkeling, XIS Keurmerk Geboortezorg en kosten die samenhangen met de governance rondom Innovatie- en beheerscyclus (I&B).

Helderheid financieringslijn
Eind oktober is er helderheid over de exacte financieringslijn voor de verschillende kostencomponenten. Het wordt dan duidelijk welke kosten worden opgenomen in het NZa tarief, welke in een bestaande instellingssubsidie en welke kosten op een andere (nieuwe) wijze gefinancierd moeten worden.

De totale kosten worden in 2024 meegenomen in de voorjaarsnota van VWS. Vanaf 2025, na afronding van VIPP Babyconnect, komt financiering beschikbaar voor de afdekking van de extra kosten welke dan een formeel structureel karakter heeft.