1. Nieuws
 2. Technische oplossingen voor digitale gegevensuitwisseling gerealiseerd

Technische oplossingen voor digitale gegevensuitwisseling gerealiseerd

1 juli 2020

De aanpak van VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces de relevante zorggegevens van de cliƫnt in te zien als zij daar toestemming voor geeft. Dit draagt bij aan betere informatie voor betere zorg. Wat er voor de realisatie van digitale gegevensuitwisseling nodig is is in elke geboortezorgregio anders en vraagt andere technische aanpassingen. VIPP Babyconnect gaat daarom uit van een technische oplossing met een modulaire aanpak (zie kader). Deze aanpak is ontwikkeld en getest door experts, leveranciers en landelijke organisaties in de (geboorte)zorg (o.a. TWIIN, MedMij, MITZ-OTV).


Wat betekent dit?

Dit betekent dat de meeste deeloplossingen gereed zijn voor technische implementatie en dat leveranciers deze kunnen nabouwen. De geldende eisen en specificaties staan beschreven in het VIPP Babyconnect afsprakenstelsel.


Pijlers voor de aanpak

Het raadplegen, publiceren, verzamelen en delen van gegevens vormen de pijlers van de aanpak. Hierop zijn de technische oplossingen gestoeld. Hieronder lees je wat de gerealiseerde technische oplossingen opleveren voor:

Het raadplegen van gegevens door een zorgverlener
Het raadplegen van gegevens kan in ieder zorginformatiesysteem en PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Dit gebeurt via een viewer, een scherm op je computer, die je kunt openen. Deze viewer kan de opgeroepen gegevens presenteren op het scherm van de zorgverlener (of cliĆ«nt in het PGO). Er zijn al viewers beschikbaar die geĆÆntegreerd kunnen worden in de zorginformatiesystemen.

Publiceren of aanbieden van nieuwe gegevens door een zorgverlener
Het publiceren van gegevens, oftewel het aanbieden van gegevens die in de toekomst geraadpleegd kunnen worden, is in de praktijk gebracht met verloskundige informatiesystemen (VIS). Het doel is dat ziekenhuisinformatiesystemen, en systemen van echoscopisten en andere bronnen in het najaar ook geboortezorggegevens kunnen publiceren.

Verzamelen van gegevens door een cliƫnt
In de PGO kan de cliƫnt gegevens verzamelen en bekijken die haar zorgverlener heeft geregistreerd. Een MedMij gecertifceerde DVZA-oplossing zorgt ervoor dat geboortezorggegevens ontsloten worden naar een MedMij gecertificeerd PGO.

Delen van gegevens door een cliƫnt
Wanneer de cliƫnt nieuwe gegevens invoert in haar PGO, kunnen deze worden gedeeld met haar zorgverleners. Dit deel van het proces is nog niet in de praktijk gebracht. In het najaar gaan we hiermee aan de slag.

Wat is er concreet opgeleverd?
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling op basis van zibs is succesvol uitgevoerd.
 • Het is gelukt om data uit zorginformatiesystemen automatisch om te zetten naar zibs.
 • Er zijn geboortezorggegevens ontsloten naar een PGO via een MedMij-gecertificeerde DVZA-oplossing.
 • De vertaler die een functionele vraag van de zorgverlener omzet naar de vraag in specifieke zibs is met succes getest.
 • De applicatie die zibs vertaalt naar voor de zorgverlener begrijpelijke taal is in de praktijk gebracht.
 • Het is bewezen dat het raadplegen van zibs via een viewer werkt in de praktijk. De drie viewers zijn gedemonstreerd in een bijeenkomst van de gebruikersgoep zorgverleners.
 • Er zijn diverse FHIR-servers ontwikkeld waarmee zibs en vragenlijsten toegankelijk en beschikbaar kunnen worden gemaakt.
 • De eerste onderdelen van het PWD zijn vertaald naar zibs en hiermee kan gewerkt worden.
 • De SSO-aanroep van de viewer vanuit een zorginformatiesysteem is in de praktijk gebracht.
 • De processen publiceren, raadplegen en verzamelen zijn in de praktijk succesvol getest
 • Meerdere leveranciers hebben meegedaan met testen, waardoor er een keuzemogelijkheid is uit meerdere leveranciers.

Alle resultaten zijn verwerkt in het afsprakenstelsel.

Voor meer informatie over de gerealiseerde technische oplossingen neem je contact op met Toon Wezenberg, manager R&D.

Modulaire aanpak

 • Module A: Het zorginformatiesysteem waarin geboortezorggegevens worden ingevoerd door zorgverlener.
 • Module B: Een toepassing die de ingevoerde informatie van module A omzet naar zorginformatiebouwstenen (zibs).
 • Module C: Een indexvoorziening waarin staat geregistreerd waar geboortezorggegevens opgeslagen staan.
 • Module D1: Een toepassing die een vraag om specifieke informatie (leesbare taal) omzet naar een vraag in specifieke zibs.
 • Module D2: Een toepassing die de verzamelde zibs vertaalt naar leesbare taal.
 • Module E: Een toepassing die geboortezorggegegevens toont op een leesscherm (viewer).