Raadpleeg de handreiking keuze leveranciers

  1. Stappenplan regio’s
  2. Raadpleeg de handreiking keuze leveranciers

In deze handreiking delen we informatie over ICT-leveranciers in de geboortezorg. In de handreiking vind je onder andere per component van de architectuur van VIPP Babyconnect (A t/m E) een richtprijs per module voor de implementatie- en exploitatiekosten. Ook geeft het document een overzicht van de leveranciers die betrokken zijn bij de lopende ontwikkeltrajecten. Deze handreiking verversen we ieder kwartaal met de laatste stand van zaken.

Dit document is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders en is nog in concept. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit document? Laat het ons weten via info@carecodex.org. Samen weten we meer. Samen komen we verder.

Je bent in: subsidieaanvraag

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.