Ken de outcomedoelen

  1. Stappenplan regio’s
  2. Ken de outcomedoelen

Als de subsidie is toegekend, brengt de penvoerder jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag uit aan de minister over de voortgang. De behaalde resultaten worden getoetst aan de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg.

De vier outcomedoelen zijn:

  1. Medicatieveiligheid,
  2. De cliënt centraal,
  3. Digitale overdracht, en
  4. Eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

In de toolkit op deze website vind je een presentatie van het ministerie van VWS waarin uitgelegd wordt wat de outcomedoelen inhouden.

In bijlage 1 van de beleidsregel VIPP Babyconnect wordt omschreven welke resultaten bij welk outcomedoel moeten worden behaald. De resultaten die worden behaald bepalen het uiteindelijke subsidiebedrag.

Het programmabureau ondersteunt bij het behalen van de benodigde resultaten en denkt mee over hoe de doelen kunnen worden omgezet in concrete activiteiten.