Home » Roadmap

De weg naar digitale gegevensdeling in de geboortezorg

 

De roadmap

De Roadmap 2019-2022 laat zien welke stappen er nodig zijn binnen de geboortezorg in Nederland om het digitaal uitwisselen van zorggegevens mogelijk te maken. Met dit plan hebben alle betrokken partijen in de geboortezorg inzicht wat er de komende jaren gedaan moet worden om in 2022 digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Het plan is tevens een hulpmiddel om de landelijke en regionale aanpak op elkaar af te stemmen. Het geeft daarmee ook inzicht voor andere programma’s, partijen en voor het ministerie van VWS in de samenhang tussen alle actoren en activiteiten.

Share This