1. Nieuws
  2. Regionale partnerschappen bijgepraat over landelijke eindgebruikersgroepen

Regionale partnerschappen bijgepraat over landelijke eindgebruikersgroepen

13 september 2021

Hoe zijn eindgebruikers landelijk betrokken? Welke onderwerpen worden door eindgebruikers landelijk opgepakt en welke worden regionaal besproken? Hoe betrek je ze in de regio? In de presentatie voor regionale partnerschappen op maandag 6 september kwam dit ter sprake. Vanuit vijf regio’s waren mensen aanwezig. De komende tijd staat de presentatie nog een paar keer op de planning zodat ook de andere regio’s kunnen deelnemen en goed geïnformeerd worden over de rol en betrekken van eindgebruikers.

In gesprekken met projectleiders uit de regio blijkt de rol en het betrekken van eindgebruikers een belangrijk onderwerp te zijn. Deze presentatie geeft meer duidelijkheid over hoe eindgebruikers landelijk zijn betrokken. In een uur werd veel informatie over de opzet en invulling van de landelijke eindgebruikersgroepen gegeven. Maar ook de verbinding met de regio en de werving van nieuwe eindgebruikers kwam ter sprake. Er was ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan en om vragen te stellen. In de meeste regio’s moet het betrekken van eindgebruikers nog vorm krijgen. Er zijn dan ook nog best veel vragen en onduidelijkheden. Zo wilden de deelnemers weten hoe de oplossingen door eindgebruikers worden getoetst, of leveranciers betrokken zijn en hoe ze werkgroepen met eindgebruikers kunnen vormgeven. De presentatie geeft hierover meer inzicht, maar het onderwerp moet zeker nog verder worden besproken. Al is het maar om elkaar te inspireren, ervaringen te delen en om van elkaar te leren.

Aansluiting

Het is belangrijk dat de inzet van eindgebruikers op landelijk niveau en regionaal op elkaar aansluit. In de landelijke eindgebruikersgroepen worden overstijgende onderwerpen besproken, zoals PGO, use cases en het bevalplan. De uitkomsten kunnen regionaal worden gebruikt. En andersom kunnen regionale afspraken en adviezen ook landelijk goed te gebruiken zijn.

Aanmelden

Deze presentatie over eindgebruikers staat de komende tijd nog twee keer gepland: maandag 4 oktober en donderdag 4 november. Projectleiders of projectmedewerkers uit deelnemende regio’s kunnen zich hiervoor aanmelden. Dat kan via de agenda of de pagina trainingen (module eindgebruikers aanvinken).

Er zijn nog veel vragen over het betrekken van eindgebruikers in de regio. Daarom wordt binnenkort een kennistafel gepland waarin projectleiders van de regionale partnerschappen en het landelijk programmabureau doorpraten over dit onderwerp.

Meer weten over eindgebruikers?

Neem eens een kijkje op deze pagina op onze website. Of bekijk deze infographic of factsheet.

In deze animatie wordt duidelijk waarom het betrekken van eindgebruikers bij de realisatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg belangrijk is én hoe dit is vorm gegeven in VIPP Babyconnect.