1. Nieuws
  2. Praktijkvoorbeelden leveren mooie discussies op met eindgebruikers

Praktijkvoorbeelden leveren mooie discussies op met eindgebruikers

2 december 2021

Deelnemers uit alle vier de landelijke eindgebruikersgroepen VIPP Babyconnect waren aanwezig bij de eindgebruikersbijeenkomst op dinsdag 30 november. Cliënten, zorgverleners, vertegenwoordigers van zorgorganisaties, data-analisten en onderzoekers gingen vanuit praktijkvoorbeelden in gesprek over hun rol bij het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Bestuurder Dorine Veldhuyzen gaf een korte inleiding waarin zij het belang van het betrekken van eindgebruikers bij de implementatie en het kiezen van oplossingen nog eens benadrukte. Hoe belangrijk het is om als eindgebruiker betrokken te zijn, kwam ook naar voren in het verhaal van gastspreker Sylvia Veereschild. Zij vertelde vanuit haar eigen ervaring met gegevensuitwisseling over het belang van goede data en de rol die je daar als eindgebruiker zelf in hebt.

Goede zorg

Als patiënt heeft Sylvia veel ervaring met zorgdata. Haar gegevens staan op 16 verschillende plekken. Die gegevens wil zij op één plek kunnen inzien. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) maakt dat mogelijk. Daarnaast wil zij haar verhaal niet telkens opnieuw vertellen. “Mijn droom is dat mijn zorgverleners onderling mijn gegevens uitwisselen en ook dat toekomstige zorgverleners mijn gegevens kunnen inzien.” Haar persoonlijke verhaal zette de deelnemers aan het denken. Op de vraag wat goede data henzelf oplevert, kwamen veel reacties. Goede zorg, veiligheid, kwaliteit, overzicht en inzicht werden vaak genoemd. Ook voor de maatschappij zien zij dat er winst is te behalen als goede data beschikbaar is. Dat levert volgens de deelnemers vooral besparing van tijd en kosten op en daardoor ook meer aandacht voor de cliënt. De geboortezorg wordt er efficiënter en effectiever door.

Vertrouwen

Hoe werkt dat in de praktijk? Twee projectleiders van regionale partnerschappen namen de eindgebruikers in deelsessies mee. In de regio West wordt met eindgebruikers een planningssessie georganiseerd. Inge Siderius vertelde waarom eindgebruikers al vanaf het begin worden betrokken en wat het doel is van deze sessie. Door het benoemen van obstakels die iedere eindgebruiker vanuit zijn eigen achtergrond ziet, krijg je inzicht en begrip. Om te ervaren hoe zo’s planningssessie eruit ziet, werd deze in het klein georganiseerd. In deze mini-deelsessie was de tijd kort, maar in de planningsessies in de regio duurt die 3 uur. Na het benoemen van de obstakels wordt er gewerkt aan vertrouwen en een onderlinge relatie. De planningsessie levert een mijlpalenplanning op. Hiermee kun je samen gaan werken aan oplossingen.

Dossiervoering

In de andere deelsessie gaf Jelle Nutma, projectleider vanuit ROS Friesland, uitleg over de gesprekken die in de regio Noord Nederland zijn gevoerd over de kwaliteit van de dossiervoering. Waarom is dat zo belangrijk? En wat betekent dit voor de eindgebruikers? Vragen die gesteld zijn tijdens de sessies in Noord Nederland, werden hier aangestipt. Deze vragen zorgden voor een boeiende discussie. Bijvoorbeeld over afspraken die onderling nodig zijn voor een goede dossiervoering en over of goede dossiervoering wel of niet moet worden opgenomen in de opleiding van zorgverleners. Het blijft belangrijk om de cliënt te betrekken en om de dossiervoering vaker te bespreken. Zo begrijpen ontstaat er meer begrip.

2022

De vier landelijke eindgebruikersgroepen komen in 2022 weer bij elkaar. Er wordt dan onder meer gewerkt aan het opstellen van een manifest. Hierin maken eindgebruikers helder waar zij met betrekking tot veilige digitale gegevensuitwisseling voor gaan en staan. Wil jij ook meedoen aan één van de eindgebruikersgroepen? Neem dan contact op met VIPP Babyconnect via info@carecodex.org. Meer informatie over de eindgebruikersgroepen én de planning voor 2022 vind je op de website.