1. Nieuws
  2. Kraamzorg meegenomen in landelijke kraamtafels

Kraamzorg meegenomen in landelijke kraamtafels

14 december 2020

Bo Geboortezorg en VIPP Babyconnect sloegen op 25 november en 9 december de handen ineen met gezamenlijke (digitale) landelijke kraamtafels. Tijdens deze kraamtafels, die bedoeld waren voor kraamzorgorganisaties, werd onder andere ingegaan over landelijke voorwaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en het actieplan voor digitalisering in de kraamzorg. Er was volop ruimte voor het stellen van vragen en de dataset kraamzorg kwam eveneens aan de orde. De wens van kraamzorgorganisaties, zorgverleners en cliënten om met digitale gegevensuitwisseling aan de slag te gaan en het feit dat het een verplichting gaat worden, is voor iedereen duidelijk. Het waren positieve bijeenkomsten waarbij veel vragen over allerlei aspecten binnen de kraamzorg werden gesteld.

De deelnemers aan de eerste landelijke kraamtafel hadden veel vragen over VIPP Babyconnect en digitale gegevensuitwisseling. Deze vragen gingen onder meer over de, regionale implementatie, risico’s en over de rol van Bo Geboortezorg. De toelichting over de verschillende VIPP programma’s waar Babyconnect er één van is en een kort filmpje over hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg werkt, gaven meer inzicht.

Wisselende geluiden

Tijdens de bijeenkomst werden ook vragen gesteld over de exploitatie- en implementatiekosten. Daarbij gaven deelnemers aan dat zij veel wisselende geluiden horen over de kosten. Dit heeft te maken met de infrastructuren in de regio’s die er wel of niet zijn en of er een regionaal samenwerkingsorgaan (RSO) is of niet. Er zijn zorgen hoe kraamorganisaties kunnen aansluiten bij een regionale partnerschap als de kosten niet bekend zijn. Dit zijn terechte zorgen. Het antwoord op deze vragen komt echter pas als we met elkaar gaan innoveren.

Landelijke oplossingen
Voor landelijke kraamorganisaties bestaat de mogelijkheid om te kijken naar landelijke oplossingen. Daarbij wordt Hinq genoemd als een mogelijke landelijke oplossing voor digitale gegevensuitwisseling. Dit is ook een mogelijkheid voor regio’s die nog geen ‘volwassen’ RSO hebben. Tijdens de bijeenkomst is uitvoerig gesproken over de investeringskosten en in hoeverre kraamzorgorganisaties een weloverwogen besluit kunnen nemen om mee te doen in de subsidieaanvraag ondanks dat de uiteindelijke kosten (nog) niet bekend zijn.

Inzicht in kosten

De kosten die daarbij komen kijken, worden gaandeweg inzichtelijk. VIPP Babyconnect is een innovatief project en pas tijdens de implementatie krijgen organisaties een goed beeld wat de kosten gaan worden. In de eerste fase van het project wordt er bekeken welke architectuur in desbetreffende regio past en welke kosten daarbij komen kijken.

Interoperabiliteitsmodel en landelijke voorwaarden
In de tweede kraamtafel werd dieper ingegaan op het interoperabiliteitsmodel. Dit model helpt bij het categoriseren van alle afspraken en randvoorwaarden die geregeld moeten zijn om op een duurzame en verantwoorde manier digitaal gegevens uit te wisselen. Het is de basis van de aanpak van VIPP Babyconnect. Het interoperabiliteitsmodel kent vijf lagen en belangrijk is dat de regionale implementatie ook over al deze vijf lagen gaat. De landelijke dataset gaat bijvoorbeeld over welke informatie je uiteindelijk nodig hebt om met elkaar uit te wisselen, maar dit zegt nog niks over de manier waarop dit gedaan moet worden. Als voor een landelijke oplossing wordt gekozen, moet regionaal ook alle zorgaanbieders daarop aan kunnen sluiten. Anderzijds is het ook zo dat wanneer er regionaal voor een bepaalde oplossing wordt gekozen, deze ook landelijk ontsloten moet kunnen worden.

Kleine marges

Deelnemers geven aan dat het kostenaspect als landelijke voorwaarde aan. De marges binnen de kraamzorg zijn klein en wellicht is er geen financiële ruimte. Dit is en blijft een aandachtspunt voor VIPP Babyconnect en Bo Geboortezorg. Vorig jaar december is deze kwestie ook bij VWS neergelegd. Er wordt daarin veel opgetrokken met Bo Geboortezorg en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hierover wordt dus meegedacht en er is de mogelijkheid om verder met elkaar in gesprek te gaan. Het is belangrijk dat kraamzorgorganisaties knelpunten bij ZN blijven aangeven.

Actieplan

Tijdens de tweede kraamtafel werd het concept actieplan voor digitalisering in de kraamzorg én digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg toegelicht. In dit plan staan verschillende onderdelen benoemd waarmee we de landelijke randvoorwaarden willen regelen om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. Deze onderdelen zijn: digitalisering kraamzorg, VIPP Babyconnect, Dataset Kraam, Protocollen voor de kraamzorgsector, Kennis/trainingen en communicatie. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat landelijke randvoorwaarden voor de kraamzorgsector geregeld worden, zodat met deelnemen aan regionale partnerschappen de implementatie van start kan gaan.

Conclusie

Het waren goede sessies waarbij er veel vragen werden gesteld door de deelnemers. Het blijft belangrijk dat kraamzorgorganisaties aangeven waar de knelpunten zitten en wat zij op bestuurlijk niveau nodig hebben. Bo Geboortezorg en het programmabureau Babyconnect kunnen hierin ondersteunen.

In beide kraamtafels zijn kraamzorgorganisaties gevraagd om mee te denken en om oplossingen te zoeken voor de landelijke randvoorwaarden die geregeld moeten worden voor de kraam. Op verschillende manier kunnen kraamorganisaties dit doen:

  • Door samen met programmabureau Babyconnect en Bo Geboortezorg te bekijken wat er geregeld dient te worden.
  • Je stem laten horen in de landelijke gebruikersgroepen. Landelijke gebruikersgroepen bepalen wat er gaat gebeuren en welke eisen er moeten worden gesteld aan digitale gegevensuitwisseling.
  • In het VSV samenwerken rondom de zorgstandaard en ook een slag te maken in digitale gegevensuitwisseling.

Relevante nieuwsberichten omtrent kraamzorg:

Kennissessie Geboortezorg Dataset PWD 3 1 1 Kraamzorg
https://babyconnect.org/kennissessie-over-dataset-in-de-kraamzorg/

VIPP Babyconnect was bij het Bo College van Bo Geboortezorg
https://babyconnect.org/vipp-babyconnect-was-bij-het-bo-college-van-bo-geboortezorg/