1. Nieuws
  2. VIPP Babyconnect was bij het Bo College van Bo Geboortezorg

VIPP Babyconnect was bij het Bo College van Bo Geboortezorg

28 oktober 2020

Tijdens het webinar van het Bo College op 8 oktober was VIPP Babyconnect één van de onderwerpen die is besproken. Het thema van het webinar waaraan zo’n 60 leden van Bo Geboortezorg deelnamen, was digitalisering. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere wat is digitalisering, de dataset kraamzorg en wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Wat digitalisering inhoudt en waarom het zo belangrijk is, was te zien in een filmpje dat als inleiding op het thema werd getoond. Omdat we steeds afhankelijker worden van techniek, past het ook bij deze tijd om het inzien en het delen van gegevens steeds meer te digitaliseren. Bovendien draagt het bij aan het verbeteren van de zorg.

De dataset voor de kraamzorg

Op 1 oktober is de dataset kraam officieel vastgesteld door de autorisatieraad en gepubliceerd op site van Nictiz. Tijdens het webinar gaf Jolanda Vermolen van Kraamzorg de Waarden een toelichting op de dataset voor de Kraamzorg. Waarom is deze opgesteld? Hoe is de dataset opgebouwd en wat gebeurt er nu verder mee? Dit kwam allemaal aan bod. Het is van belang dat we dezelfde taal spreken. Begrippen moeten daarom hetzelfde worden gedefinieerd. Hier is de werkgroep Eenheid van Taal druk mee geweest. Het is belangrijk om in alle softwaresystemen de datasets te implementeren. Door middel van een demonstratie liet Jolande zien hoe de dataset is opgebouwd.

VIPP Babyconnect

In de presentatie over VIPP Babyconnect gaf programmamanager Susan Osterop aan wat Babyconnect is. Er zijn meerdere VIPP programma’s, Babyconnect is er daar één van. Een kort filpmje gaf inzicht in hoe hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg werkt. De landelijke gebruikersgroepen zijn enorm belangrijk binnen VIPP Babyconnect. Zij bepalen wat er gaat gebeuren en welke eisen er moete worden gesteld aan digitale gegevensuitwisseling. Susan roept kraamzorgorganisaties op te gaan deelnemen aan gebruikersgroepen.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Een belangrijk onderdeel binnen de digitale gegevens uitwisseling is dat de gegevens bij de zwangere komen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Zo kan je jouw medische gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen. Op deze manier houd je grip op je gezondheidsgegevens.

Oproep aan de kraamzorgorganisaties

Het belang voor de Kraamzorg om nu aan te haken, werd nog eens benadrukt. Bij VIPP Babyconnect kun je je als kraamzorgorganisatie aansluiten bij de te vormen regionale partnerschappen. Met het regionale partnerschap kan een subsidie aangevraagd worden om de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Wil je meedenken dan kan dit bij de landelijke gebruikersgroepen. En de leveranciers kunnen aan de slag met het VIPP Babyconnect afsprakenstelsel. Kortom de oproep: doe mee!

Het was een leuk en leerzaam Webinar, waarbij verschillende aspecten van de digitalisering van de kraamzorg werden belicht.