1. Nieuws
  2. Kennis en techniek voor VIPP Babyconnect is beschikbaar

Kennis en techniek voor VIPP Babyconnect is beschikbaar

1 juli 2020

Vanaf 1 juli kunnen de regio’s aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor de technische implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De afgelopen periode is er achter de schermen door veel betrokken partijen hard gewerkt om de technologie en de kennis verder te ontwikkelen zodat regionale partnerschappen de volgende stappen kunnen zetten om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen.

VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel beschikbaar

Vanaf 1 juli 2020 is het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel live. Dit stelsel beschrijft de afspraken die nodig zijn om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken en te waarborgen.

Het afsprakenstelsel is bruikbaar voor de verschillende partijen die bezig zijn digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Zo kan het geraadpleegd worden voor technische specificaties van deeloplossingen en biedt het een regio houvast om een gepaste architectuur te kiezen en te implementeren. En je vindt er de uitgangspunten en specificaties die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen in de beleidsregel.

Voor meer informatie>>>

Modulaire aanpak klaar voor gebruik

De aanpak van VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces de relevante zorggegevens van de cliënt in te zien als zij daar toestemming voor geeft. Dit draagt bij aan betere informatie voor betere zorg. Wat er voor de realisatie van digitale gegevensuitwisseling nodig is, is in elke geboortezorgregio anders en vraagt andere technische aanpassingen. VIPP Babyconnect gaat daarom uit van een technische oplossing met een modulaire aanpak. Deze aanpak is ontwikkeld en getest door experts, leveranciers en landelijke organisaties in de (geboorte)zorg.

Meer informatie over de modulaire aanpak is hier te vinden.

Voor meer informatie over de technische oplossingen>>>


InteropLAB te gebruiken

Leveranciers van zorginformatiesystemen kunnen vanaf nu de ontwikkelde techniek testen en valideren in de Babyconnect-omgeving van InteropLAB. In deze test-en validatieomgeving kan er getest worden of de techniek beschikbaar gesteld kan worden voor implementatie. Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van deeloplossingen om digitale gegevensuitwisseling te verwezenlijken, kan hiervan gebruik maken. Deze is vrij beschikbaar.

Voor meer informatie>>>

Doe mee! Consultatieronde afsprakenstelsel

Het denken gaat altijd door

Deze ontwikkelingen zijn tot stand gekomen met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, leveranciers, beleidsmakers en bestuurders. Want bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit document? Laat het ons weten via info@babyconnect.org. Samen weten we meer. Samen komen we verder.

Doe mee! Consultatie VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel

Wil je meehelpen om het afsprakenstelsel nog beter te maken? Geef je dan op voor de consultatieronde, via info@carecodex.org. Tijdens deze ronde vragen we je om artikelen te lezen en reviewen. De consultatieronde loopt van 8 juli tot 15 september.