Eindgebruikers centraal

 1. Jaaroverzicht
 2. Eindgebruikers centraal

Eindgebruikers centraal, we zijn trots op hun inzet!

Eindgebruikers spelen een centrale rol in de realisatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. In 2022 kwamen de landelijke eindgebruikersgroepen weer een paar keer bij elkaar. Zij zijn betrokken bij verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

  Samen met zorgverleners en cliënten is in kaart gebracht welke informatie in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) moet worden opgenomen.

 • Ontwikkelagenda

  Afgelopen jaar is met eindgebruikers geoefend met het bepalen van welke ontwikkeling voorrang moet krijgen op deze agenda.

 • Innovatie- en beheercyclus

  Daarnaast zijn eindgebruikers geïnformeerd over de landelijke innovatie- en beheercyclus waar alle partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg aan meedoen.

 • Goede dossiervorming en kwaliteit van data

  Goede dossiervorming is de basis voor digitale gegevensuitwisseling. Met data-analisten en onderzoekers is gekeken naar data en registratie aan de bron.

 • Gezamenlijk beslissen

  Ook de eindgebruikers in de regionale partnerschappen hebben zich met diverse onderwerpen rondom digitale gegevensuitwisseling beziggehouden. Alle regionale partnerschappen hebben hun eigen eindgebruikers op hun eigen manier aan het roer gezet. Er zijn stuurgroepen en werkgroepen ingericht. Er worden bijeenkomsten en aparte informatiesessies georganiseerd. Allemaal met als doel om gezamenlijk, als eindgebruikers, te beslissen over de stappen die gezet moeten worden om veilig digitaal gegevens uit te wisselen in de geboortezorg.

Eindgebruikers delen ervaringen met VWS

Het ministerie van VWS is een project gestart om de grondslagen, bijvoorbeeld wet- en regelgeving over de zorg, tegen het licht te houden.

Passen deze grondslagen rondom gegevensuitwisseling bij het doel om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen? En is het voor patiënten, cliënten en zorgverleners mogelijk om actuele en uniforme informatie die relevant is voor de behandeling in te zien? Daarover gingen eindgebruikers uit de geboortezorg, palliatieve zorg en kindzorg en medewerkers van het ministerie op 7 april met elkaar in gesprek. De verschillende eindgebruikers deelden hun ervaringen rondom beschikbaarheid en het delen van gegevens binnen netwerkzorg. Zij signaleerden een veelheid aan knelpunten.

Lees meer >>>

Eindgebruikers zijn en blijven het kompas

De integrale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaat natuurlijk door, ook als het programmabureau Babyconnect stopt. Om dit duurzaam voort te zetten, hebben geboortezorgpartijen samen opgeschreven hoe ze dat moeten doen. Het belangrijkste hierbij is dat we blijven varen op het kompas van de eindgebruikers. Samen met de eindgebruikers zijn we begonnen met de opzet van een eindgebruikersorganisatie. We verwachten begin 2023 de kaders voor de Innovatie & Beheercyclus en de eindgebruikersorganisatie op te leveren en te presenteren.

Meer weten?

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in de:

Special Eindgebruikers aan het roer