1. Nieuws
  2. Negen regionale partnerschappen voor veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Negen regionale partnerschappen voor veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

1 juli 2021

Met de sluiting van de laatste subsidieronde voor VIPP Babyconnect heeft het programmabureau de balans kunnen opmaken. En met een mooi resultaat! Met in totaal 9 regionale partnerschappen VIPP Babyconnect is er een landelijke dekking om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te gaan implementeren.

Het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect heeft tot eind juni VSV’s / IGO’s en penvoerders ondersteund om te komen tot een subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Het resultaat: 5 regionale partnerschappen die voor eind juni een subsidieaanvraag hebben ingediend. Met de 4 regionale partnerschappen VIPP Babyconnect die al een subsidie toegekend hebben gekregen, zorgt dit met totaal 9 regionale partnerschappen uit voor een landelijke dekking.

Vormen van regionale partnerschappen

Bij het vormen van de regionale partnerschappen zijn de penvoerders, met ondersteuning van het landelijke programmabureau, met alle VSV’s in hun regio in gesprek geweest. Dit was een enorme klus, er werden veel presentaties, uitleg, bijeenkomsten georganiseerd om de zorgverleners het nut en noodzaak van digitale gegevensuitwisseling uit te leggen. De meest voorkomende vraag was: “Wat gaat het mij kosten?” Een lastige vraag bij een innovatief project. Inmiddels is er zicht op structurele en eenmalige kosten. Om daadwerkelijk te weten te komen wat veilige digitale gegevensuitwisseling de geboortezorg gaat opleveren, moeten we nu aan de slag.

Groeimodel

De meeste regionale partnerschappen laten de komende tijd nog VSV’s aansluiten. Dit wordt het ‘groeimodel’ genoemd. Van de in totaal 72 VSV’s participeren er op dit moment 45 in een regionaal partnerschap. Zesentwintig VSV’s hebben de intentie om later nog in te stappen. Met één VSV wordt nog gesproken over deelname.
In het schema hieronder is een weergave van de 9 regionale partnerschappen met het aantal VSV’s dat nú in het partnerschap zit en de potentie van VSV’s om nog in een groeimodel later te willen aansluiten.

Alle partnerschappen bestaan uit ziekenhuizen (2e lijn), de kraam en verloskundigen (1e lijn). Echocentra en jeugdgezondheidszorg organisaties zijn vaak ook aangesloten.

Landelijke dekking

Geografisch gezien vormen de 9 regionale partnerschappen VIPP Babyconnect een mooie landelijke dekking. De geboortezorg werkt ook al samen in de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In een aantal regio’s is het wenselijk om met deze samenwerking ook digitale gegevensuitwisseling te gaan implementeren en te komen tot een architectuur hiervoor.

Jeugdgezondheidszorg in het regionaal partnerschap VIPP Babyconnect

In de meeste regionale partnerschappen (78%) participeert in ieder geval één of meer jeugdgezondheidszorgorganisatie. Dit is geen verplichting in de VIPP Babyconnect beleidsregel, maar wel zeer wenselijk, zoals de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners aangeven. De komende tijd worden nog meer JGZ-organisaties geïnformeerd. Later aansluiten bij een regionaal partnerschap is altijd mogelijk.

Wat als je niet meedoet?

Neem je als verloskundige, kraamorganisatie, ZZP-er, zorgverlener of ziekenhuis nog niet deel in een regionaal partnerschap VIPP Babyconnect, maar wil je dit wel, neem dan contact op. Het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect kan je in contact brengen met de regionale projectleiders. Samen kijken we dan wat mogelijk is. Stuur bij interesse een mail: info@carecodex.org.