VIPP Babyconnect loopt

  1. Jaaroverzicht
  2. VIPP Babyconnect loopt

Sinds de start van VIPP Babyconnect in januari 2019 heeft het team onafgebroken gewerkt aan het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Zoals het eerste jaar van Babyconnect vooral in het teken stond van kennismaken, inrichten en ontwikkelen, zo stond 2020 in het teken van de pijlers implementeren, de stem van eindgebruikers en kennis delen.

Organisatorisch

De meeste medewerkers van het programmabureau zijn medio 2019 gestart bij VIPP Babyconnect. In 2020 is er geïnvesteerd in samenwerken met elkaar, met de regio’s en met andere betrokkenen. Maandelijks werden er (online) teambijeenkomsten georganiseerd om in te zoomen op de interne samenwerking en ideeën voor verbeteringen op te halen. Ook de bijeenkomsten en overleggen met de eindgebruikers, regio’s, landelijke organisaties en leveranciers werden digitaal georganiseerd. Ondanks dat in 2020 voornamelijk thuis werd gewerkt vanwege de coronamaatregelen, zijn de medewerkers goed op elkaar ingespeeld en wisten zij samen veel stappen te zetten.

Stichting CareCodex is CRKBO geregistreerd

Stichting CareCodex, die VIPP Babyconnect uitvoert, voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is in maart CRKBO geregistreerd. De registratie bij het CRKBO is belangrijk voor Stichting CareCodex omdat er diverse trainingen worden aangeboden en ze hiermee voldoen aan de kwaliteitsnormen. Ook is Stichting CareCodex met deze registratie voor trainingen vrijgesteld van btw.

Vernieuwde website: nog meer informatie beschikbaar

Sinds 19 februari is de vernieuwde website van VIPP Babyconnect beschikbaar met daarop veel informatie over het VIPP-programma, eindgebruikersgroepen, subsidieaanvraag en technische achtergronden. Deze informatie is gedurende 2020 steeds verder uitgebreid. Nieuw is het overzichtelijke stappenplan waar bezoekers per stap, van verkenning tot en met implementatie, informatie vinden die handig kan zijn bij het toepassen van digitale gegevensuitwisseling in hun regio.

De pijlers van 2020 waren: implementeren, de stem van eindgebruikers en kennis delen.