Start implementatie

  1. Jaaroverzicht
  2. Start implementatie

Na de toekenning van de subsidie in mei zijn geboortezorgverleners in de regio Noord-Holland Noord als eerste van start gegaan met het realiseren van de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. Na regio Noord-Holland Noord was Rijnmond de tweede regio die de subsidie toegekend heeft gekregen. In totaal hebben elf VSV’s de krachten gebundeld om de komende jaren veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren.

Regio Noord-Holland Noord als eerste van start

Na de toekenning van de VIPP Babyconnect subsidie door het ministerie van VWS gingen geboortezorgverleners in de regio Noord-Holland Noord aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Regio Noord-Holland Noord was daarmee koploper in de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Bijna 100 zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, echocentra, kraamzorgorganisaties en de jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland Noord hebben zich gecommitteerd aan het VIPP-programma.

Regio Rijnmond als tweede regio subsidie toegekend gekregen

In de regio Rijnmond hebben 6 VSV’s met bijna 50 organisaties, waaronder 6 ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, 7 kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en Gemeente Rotterdam, de subsidieaanvraag ondertekend. Rijnmond is de tweede regio die de subsidie toegekend heeft gekregen.

Subsidieaanvragen

Nog twee andere regio’s dienden een subsidieaanvraag in. Daarmee heeft in 2020 in totaal 29% van alle VSV’s een subsidieaanvraag ingediend. Ook heeft 65% van alle VSV’s (47 VSV’s) aangegeven voornemens te zijn om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit zal in 2021 gerealiseerd worden.

Extra subsidierondes in 2021

Het programmabureau is met het ministerie van VWS in gesprek gegaan over een eventuele verlenging van de subsidieaanvraag mogelijkheid. Het ministerie van VWS begreep goed dat een inschrijving voor de subsidiemogelijkheden van VIPP Babyconnect in 2020 wellicht geen prioriteit is geweest vanwege de coronacrisis. Daarom werd besloten om twee extra subsidierondes toe te voegen in februari en juni 2021. Hiervoor heeft VWS de VIPP beleidsregel aangepast.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een regionaal partnerschap, bestaande uit minimaal drie VSV’s en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Het regionale partnerschap werkt gedurende de subsidieperiode actief samen.