1. Nieuws
 2. Stichting CareCodex is CRKBO geregistreerd

Stichting CareCodex is CRKBO geregistreerd

13 maart 2020

Stichting CareCodex, die VIPP Babyconnect uitvoert, voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is in maart geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen. Hiermee is Stichting CareCodex geregistreerd. Wat betekent dit precies?

Wat is CRKBO?

CRKBO staat voor Centraal Kort Register Beroepsonderwijs en in het register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland. De registratie bij het CRKBO is belangrijk voor Stichting CareCodex omdat er diverse trainingen worden aangeboden en hiermee voldoen wij aan de kwaliteitsnormen.

Wat houdt een CRKBO registratie precies in?

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

 1. zorgvuldigheidsbeginsel
 2. rechtszekerheidsbeginsel
 3. kenbaarheidsbeginsel
 4. redelijkheidsbeginsel
 5. betrouwbaarheidsbeginsel

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen:

 1. organisatie
 2. docenten
 3. voorlichting
 4. contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
 5. uitvoering
 6. examinering
 7. klachtenregeling

Stichting CareCodex voldoet daarmee aan de “strenge” kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Hierbij een voorbeeld van eenaudit-formulier. Voor deze registratie zijn onder andere de algemene voorwaarden en de klachtenregeling opgesteld. Tot slot is Stichting CareCodex met deze registratie ook vrijgesteld van BTW.

Kijk voor meer informatie over de kwaliteitsnormen en procedures op de website van CRKBO.

VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting CareCodex. VIPP Babyconnect biedt op diverse vlakken ondersteuning voor regionale partnerschappen, VSV’s/IGO’s of individuen. Ons aanbod bestaat uit trainingen (op maat), modules, maar ook diverse bijeenkomsten. Een voorbeeld is de basistraining digitale gegevensuitwisseling waarbij deelnemers meer algemene achtergrondinformatie over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg krijgen. Hoe doe je dat? Hoe kun je dit oppakken en wat betekent het voor je werk? Dit zijn enkele vragen waar deze training dieper op in gaat.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de trainingen en bijeenkomsten die VIPP Babyconnect aanbiedt? Neem dan een kijkje op ons ondersteuningspagina op de website van VIPP Babyconnect.