Start VIPP Babyconnect

  1. Jaaroverzicht
  2. Start VIPP Babyconnect

Op 1 januari 2019 klonk het startsein voor het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Babyconnect. Het programmabureau van Stichting CareCodex kreeg de opdracht om dit programma uit te voeren. Het ministerie van VWS verleent subsidie aan VIPP Babyconnect.

Aanleiding

Het digitaal uitwisselen van gegevens is een langgekoesterde wens van professionals in de geboortezorg. VIPP Babyconnect is gestart om de geboortezorg hierbij te ondersteunen. Het uitgangspunt van het programma is dat de cliënt regie heeft over de eigen gegevens en dat zij en andere eindgebruikers bepalen hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg eruit komt te zien (zie eindgebruikers).

Doel VIPP-programma

Het doel is om te komen tot implementatie van optimale en duurzame (regionale) oplossingen voor de hele geboortezorg in Nederland, zodat informatie gedeeld kan worden tussen zorgverleners en de cliënt én tussen zorgverleners onderling. En dan op een zodanige wijze dat de regionale oplossingen:

 

  • Bijdragen aan het mogelijk maken van een PGO voor iedere burger.
  • Interoperabel zijn. Dit houdt in dat er ook tussen zorgverleners uit verschillende regio’s informatie gedeeld kan worden en dat deze data altijd toegankelijk zijn voor de cliënt, ongeacht de locatie van de zorgverleners.

Eisen en randvoorwaarden

De geboortezorg heeft de eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling vastgesteld in het Framework. Dit document is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS in samenwerking met CPZ, Perined en Nictiz.

Het Framework is opgesteld door stichting CareCodex in samenwerking met landelijke partners. Deze partijen zijn: NVK, NVOG, KNOV, Bo Geboortezorg, Medmij, NVZ, NFU, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, GGD Ghor, NCJ, Actiz.

De pijlers van 2019 waren: kennismaken, inrichten en ontwikkelen.