Kennismaken

  1. Jaaroverzicht
  2. Kennismaken

Samenwerking met partijen en stakeholders is essentieel voor het VIPP-programma. Nog voor de start van VIPP Babyconnect was er al een solide basis en vorig jaar hebben we nader kennisgemaakt met partijen. Ook hebben we gewerkt aan het creëren van draagvlak voor een duurzame samenwerking voor de komende jaren.

Gemaakte afspraken

Zo hebben we afspraken gemaakt met betrokken partijen voor deelname aan:

Kennismaken met VSV’s en IGO’s voor ondersteuning

2019 stond ook in het teken van het ontmoeten van VSV’s/IGO’s en regionale partnerschappen die vanaf 1 juli 2019 subsidie konden aanvragen. De regio’s die een subsidieaanvraag ingediend hebben of voornemens waren (of zijn) dit te doen, hebben we goed geïnformeerd en ondersteund. Dit blijven we uiteraard ook de komende jaren doen.

Kennismaken met RSO’s en ROS’en

De kennismaking met de RSO’s en de ROS’en vormde een belangrijk onderdeel in 2019. Deze partijen kunnen optreden als penvoerders voor een regionaal partnerschap.

Kennismaken met team Babyconnect

Een kwartiermaker stelde halverwege vorig jaar een programmateam samen. Deze nieuwe medewerkers hebben met elkaar én het gedachtegoed van VIPP Babyconnect kennisgemaakt. Bekijk hier wie bij het programmabureau werken>>>