Vorm een regionaal partnerschap

 1. Stappenplan regio’s
 2. Vorm een regionaal partnerschap

De subsidie kan worden aangevraagd door een regionaal partnerschap. Dit regionale partnerschap moet voldoen aan de beleidsregel. Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal drie verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). Het regionale partnerschap werkt tijdens de subsidieperiode actief samen.

Wanneer de subsidie is verstrekt levert het regionaal partnerschap gegevens aan voor de tussentijdse voortgangsmetingen. Daarnaast deelt het regionaal partnerschap kennis met de andere partnerschappen en het programmabureau Babyconnect. Er wordt deelgenomen aan voorlichtings- en bijscholingsactiviteiten die Babyconnect organiseert. Het regionaal partnerschap zorgt ook voor vertegenwoordigers uit de regio voor de landelijke gebruikersgroepen.

Naast de organisaties uit de geboortezorg neemt bij voorkeur de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of een andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg in de regio deel.

Wie vraagt de subsidie aan?

De subsidie wordt door de minister verstrekt aan de penvoerder van een regionaal partnerschap. Deze penvoerder wordt door elk regionaal partnerschap aangewezen. Organisaties die als penvoerder van het regionaal partnerschap kunnen optreden zijn:

 • De regionale ondersteuningsstructuur (ROS)
 • De regionale samenwerkingsorganisatie (RSO)
 • Een andere rechtspersoon

De activiteiten die een penvoerder uitvoert, staan beschreven in de beleidsregel.

Wat moet je als organisatie doen?

Als je besluit mee te doen met de subsidieaanvraag en daarmee het implementeren van digitale gegevensoverdracht, dan zeg je ‘ja’ tegen efficiënter samenwerken. Wanneer een patiënt/cliënt jou toestemming geeft om haar gegevens digitaal te delen met andere zorgverleners bespaar je tijd en kun je altijd op het juiste moment de juiste informatie inzien.

Alle betrokken zorgaanbieders met een juridische entiteit in het regionaal partnerschap tekenen mee. Het regionaal partnerschap voert de werkzaamheden uit die bijdragen aan de daadwerkelijke implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Als regio pak je de acties op die gebaseerd zijn op de vier uitkomstdoelen van het Informatieberaad Zorg. Dit zijn:

 • medicatieveiligheid,
 • cliënt centraal,
 • digitale overdracht en
 • eenmalig vastleggen

Als organisatie zorg je voor deelnemers aan werkgroepen én gebruikersgroepen.

 

   

   

  Je bent in: subsidieaanvraag

  Heb je een vraag?

  Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.