1. Nieuws
  2. Presentatie VIPP Babyconnect aan VSV bestuurders

Presentatie VIPP Babyconnect aan VSV bestuurders

21 december 2018

Tijdens de VSV Bestuurdersbijeenkomst, georganiseerd door het College Perinatale Zorg, presenteerde Susanne Zuidhof de huidige stand van zaken omtrent Babyconnect. Zij vertelde onder andere over het beoogde resultaat van het programma: dat zorgaanbieders via hun eigen systeem gegevens kunnen delen met andere zorgverleners en cliënten en dat zij in hun eigen systeem een scherm (viewer) kunnen opvragen waarin de meest actuele en relevante gegevens van de cliënt staat. Hierin staat de cliënt centraal; de zwangere blijft in control.

Ook gaf Susanne informatie over het online hulpmiddel dat beschikbaar is voor VSV’s. Deze tool helpt met de voorbereiding van de subsidieaanvraag om gegevens digitaal te delen. ‘Samen’ is daarbij het kernwoord: je kunt een beroep doen op de subsidie als je met ten minste 3 VSV’s bent. Meerdere VSV’s mogen vertegenwoordigd zijn in een zorgnetwerk (bijvoorbeeld een RSO). Je kunt ook een samenwerking binnen je consortium opzoeken. Een voordeel om samen gebruik te maken van een zorgnetwerk is dat de kosten gedeeld kunnen worden.

Susanne sloot af met de belofte dat ze graag een presentatie komt geven binnen een regio wanneer er ten minste 3 VSV’s bijeen zijn.