Inrichten

 1. Jaaroverzicht
 2. Inrichten

Inrichten stond centraal in 2019. Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten:

 • Het inrichten van het programmabureau

  De nadruk bij het samenstellen van het team lag op de expertise op het gebied van communicatie, research & development en programmamanagement. Ook hebben we bij het inrichten gezocht naar medewerkers met kennis van het ontwikkelen en geven van trainingen, het opzetten en begeleiden van gebruikersgroepen en officemanagement.

 • Het inrichten van de raad van bestuur van CareCodex, een raad van toezicht en een raad van advies

 • Het inrichten van eindgebruikersgroepen.

  De meeste aandacht ging uit naar het formeren van een eindgebruikersgroep van en vóór cliënten. De wensen van de cliënt (zwangere/kraamvrouw) staan voorop bij VIPP Babyconnect. Daarom is het belangrijk dat zij kan meedenken en beslissen over hoe haar dossier eruit moet komen te zien en hoe haar gegevens gedeeld mogen worden. In een gebruikersgroep kan zij hierover meedenken.

 • Het inrichten van een team research & development (R&D)

 • Dit team houdt zich bezig met:

  • Leveranciersmanagement
  • Het ontwikkelen van de basisarchitectuur.
  • Proeftuinen: in 2019 hebben drie teams in verschillende regio’s de architectuur in de praktijk getest. In 2020 gaan we verder met het testen en het ontwikkelen van tools voor implementatie.
  • Alle randvoorwaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.