Vormgeven projectorganisatie

  1. Implementatie
  2. Vormgeven projectorganisatie

In je projectplan heb je beschreven hoe de organisatie van het project ingericht wordt. In deze stap werk je de vormgeving verder uit. Zorg ervoor dat de mensen in het team die taken uitvoeren waarvan ze energie krijgen en waarin ze goed zijn.

Babyconnect helpt regionale partnerschappen bij de invoering van digitale gegevensuitwisseling. Neem nadat je de subsidieaanvraag hebt ingediend contact op met het programmabureau voor verdere informatie, ondersteuning en samenwerking, zoals:

 

  • Het verzorgen van trainingen in jouw regio. Of een train-de-trainer traject bespreken om kennis in de regio te krijgen.
  • Het informeren over de data van projectleidersbijeenkomsten. Deze kennisuitwisselingsbijeenkomsten zijn onderdeel van de voorwaarden in de subsidie.
  • Het maken van afspraken over de financiële administratie. Babyconnect voert de financiële administratie uit voor de regio’s.
  • Het informeren over de data van de gebruikersgroepen. Een andere subsidieverplichting is dat regio’s deelnemers afvaardigen voor de gebruikersgroepen.
  • Het afstemmen op het gebied van communicatie. VIPP Babyconnect heeft een handreiking communicatie gemaakt voor regio’s. Dit document heeft het doel de communicatieadviseur/medewerker (en projectleider van de regio wegwijs te maken in VIPP Babyconnect en het aanreiken van tips, tricks en voorbeelden/middelen om de communicatie in de regio zo goed mogelijk in te kunnen vullen.

Je bent in: IMPLEMENTATIE

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.