1. Nieuws
  2. Gebruikersgroepen in september weer aan de slag

Gebruikersgroepen in september weer aan de slag

11 augustus 2020

In september komen alle gebruikersgroepen van VIPP Babyconnect weer digitaal bij elkaar. De groepen gaan tijdens hun bijeenkomst aan de slag met de doelen van het Informatieberaad Zorg. Dit doen we vanuit de praktijk: wat zijn de wensen van gebruikers én hoe vertaal je dat naar deze doelen.

Het worden interactieve bijeenkomsten waarbij we handige online tools gebruiken. Esther van der Storm van Stormpunt faciliteert de bijeenkomsten. Zij heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met online bijeenkomsten en kent veel digitale hulpmiddelen, zoals Miro. Met haar begeleiding krijgen de bijeenkomsten ongetwijfeld een afwisselend karakter. De gebruikersgroepen komen bijeen op de volgende data:

  • 9 september 17:00 – 19:00 uur Zorgverleners
  • 11 september 18:00 – 20:00 uur Cliënten
  • 22 september 15:00 – 17:00 uur Zorgorganisaties
  • 29 september 15:00 – 17:00 uur Data-analisten

De doelen

De vier outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg (medicatieveiligheid, patiënt centraal, digitale overdracht en eenmalig registreren, meervoudig gebruik) spelen zorgbreed een belangrijke rol. Als je met deze doelen vanuit de praktijk aan de slag gaat, levert dit winst op voor de kwaliteit van de zorg. Daarom is het betrekken van de gebruikers zo zinvol: je wilt er in de praktijk iets aan hebben en gebruikers brengen vanuit die praktijk hun inbreng.

Gebruikersdag

Tijdens de online gebruikersdag op 17 november van 13:00 – 17:00 uur bouwen we voort op de informatie die tijdens de bijeenkomsten in september is opgehaald. Daarbij zijn alle gebruikersgroepen uitgenodigd. Samen gaan we aan de slag met de uitkomsten van de bijeenkomsten in september en zetten we stappen op weg naar een gebruikersorganisatie voor 2021 en daarna.

Aansluiten of aanmelden

Wil je aansluiten bij één van de gebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten) neem dan contact op met het programmabureau via info@carecodex.org. Aanmelden voor de bijeenkomsten in september en de gebruikersdag op 17 november kan door een mail te sturen aan aanmelden@carecodex.org. Vermeld in deze mail voor welke gebruikersgroep en welke bijeenkomst (september en/of november) je jezelf aanmeldt.

Gebruikersgroepen: voor wie?
Wanneer je de subsidie VIPP Babyconnect aanvraagt is deelname aan de landelijke gebruikersgroepen een voorwaarde. Wat veel mensen niet weten, is dat je ook al kunt deelnemen als je bezig bent met de voorbereidingen op de subsidieaanvraag.

Dit is aan te bevelen, want op deze manier heb je inspraak in onderwerpen en kun je meedenken op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, zoals de outcomedoelen, monitoring en kwaliteitstoetsing.

Kortom: meld je aan voor de gebruikersgroepen>>>

Over de landelijke gebruikersgroepen

De landelijke gebruikersgroepen spelen een belangrijke rol in hoe de digitale gegevensdeling eruit komt te zien in de praktijk. De gebruikersgroepen toetsen bijvoorbeeld de te implementeren (en al ingevoerde) oplossingen. Ook hebben zij een blijvende positie in de innovatie- en beheercyclus. Meer over de gebruikersgroepen lees je in de factsheet.