1. Nieuws
  2. De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener

De juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener

4 december 2019

Zorgverleners in de geboortezorg werken op grote schaal multidisciplinair samen en stellen daarbij de zwangere centraal. Om deze samenwerking soepeler te laten verlopen is digitale gegevensuitwisseling belangrijk en een grote wens van veel zorgverleners.

Zorgverlener aan het woord
Cliënt aan het woord

Landelijk actieprogramma
Babyconnect is het landelijk actieprogramma (van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS) voor gebruiksvriendelijke gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en de kinderarts.

Het landelijk programmabureau Babyconnect ondersteunt bij de subsidieaanvraag en implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de regio’s. Maar ook als je als VSV aan de slag wilt met digitale gegevensuitwisseling, maar je weet niet hoe, kun je bij Babyconnect terecht.

Werken in je eigen dossier
Zorgverleners kunnen in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen.
In de nabije toekomst kunnen patiënten/cliënten hun eigen gegevens inzien in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en bepalen wie deze kunnen bekijken en gebruiken. Lees hier meer over PGO en Babyconnect.

In voorbereiding op nieuwe wetgeving moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken. Het actieprogramma Babyconnect sluit aan op deze toekomstige wetgeving.

Meer informatie over de werkwijze en de informatiestroom, kun je zien in dit filmpje.

Subsidie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geld beschikbaar gesteld om digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg mogelijk te maken en partijen hierin te ondersteunen. Regionale partnerschappen, dit is een samenwerking van minimaal 3 VSV’s, een RSO (Regionale Samenwerkingsorganisatie) en/of ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur), kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het programmabureau Babyconnect ondersteunt bij de aanvraag en implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de regio.
Lees hier meer over de subsidie.

De acties die hiervoor nodig zijn, pak je als regio op en zijn gebaseerd op de vier uitkomstdoelen van het Informatieberaad Zorg. De vier doelen zijn: medicatieveiligheid, cliënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en eenmalig vastleggen van gegevens

Wie doet wat
De projectorganisatie van het regionaal partnerschap, in samenwerking met RSO en ROS, voert de werkzaamheden uit die bijdragen aan de daadwerkelijke implementatie van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en hun cliënt/patiënt. Denk daarbij aan samenwerkingsafspraken, eenmalige regionale aanpassingen van software, actief betrekken van cliënten en gebruikers, etc. Deze handelingen leg je vast in het activiteitenplan, die daarna uitgevoerd worden.

Landelijk worden, door het actieprogramma Babyconnect en andere betrokken partijen, alle randvoorwaarden en ontwikkelingen geregeld die nodig zijn voor de regio om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en cliënten én tussen zorgverleners onderling te realiseren. Denk daarbij aan vraagbundeling, wensen en eisen inventariseren van gebruikers, afspraken met leveranciers etc.

Meer informatie
Voor meer informatie over Babyconnect en de subsidieregeling, zie www.babyconnect.org en bij de Q&A over de subsidieaanvraag.

Willen jullie aan de slag. Kijk eens naar de zeven stappen voor een subsidieaanvraag óf neem contact op met de programmanager van Babyconnect Susan Osterop: s.osterop@carecodex.org.