1. Nieuws
  2. PGO en Babyconnect: hoe zit dat?

PGO en Babyconnect: hoe zit dat?

7 mei 2019

In de huidige ontwikkelingen van digitale gegevensuitwisseling in het algemeen en in de zorg in het bijzonder worden er veel verschillende termen gebruikt die soms voor verwarring zorgen. Met onderstaande informatie willen meer inzicht geven in hoe het landelijk actieprogramma Babyconnect zich verhoudt tot een PGO. Dit doen we aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden.

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft een patiënt of cliënt via een website of app de mogelijkheid zijn of haar gezondheidsgegevens in te zien, te verzamelen, beheren en delen. Een PGO helpt een patiënt/cliënt om grip te krijgen op de eigen gezondsheidsdata, van behandelingen en labuitslagen tot medicatie en inentingen.

Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk, en ook niet altijd veilig, in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan de cliënt/patiënt eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten. Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier.

Persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label zijn veilig en betrouwbaar. Dat betekent dat de gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden van een website of app met een MedMij-label naar een zorgorganisatie met een MedMij-label. En weer terug.

Op dit moment zijn er twee persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die een MedMij-label hebben, te weten Drimpy en Ivido.

(bron: https://www.medmij.nl/pgo/ – april 2019

Is Babyconnect een product of een softwareprogramma voor een dossier?

Geen van beide! Vipp-Babyconnect is een samenwerkingsprogramma (in opdracht van VWS en de Nederlandse geboortezorg), dat ervoor moet gaan zorgen dat de bestaande applicaties of softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren. VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt professional en is een landelijk programma.

Het uitwisselen zal gebeuren via een index, oftewel een tussenstation. Deze index verwijst het softwaresysteem naar de plek waar de informatie staat en haalt die informatie dan op. Aan deze oplossing wordt al lang in Nederland aan gewerkt en Babyconnect maakt gebruik van de informatiesystemen die de geboortezorg nu al gebruikt en werkt samen met organisaties die zich bezig houden met standaarden en afsprakenstelsels (zoals bijvoorbeeld Medmij, Nictiz, Eenheid van Taal, Registratie aan de Bron).

Onderstaande animatie geeft uitleg over hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien:

Wat doet Medmij?

De Stichting MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Bijvoorbeeld de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente, de sportschool en de apotheek. MedMij stelt de spelregels op voor deze veilige communicatie. Zo kunnen alle stukjes informatie op verschillende plekken op dezelfde manier bijeengebracht worden. En kun je overal en altijd jouw gezondheidsgegevens bekijken, beheren en delen, op een manier die bij jou past.

MedMij zorgt ervoor:

  • Dat persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties probleemloos en veilig gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen en mensen deze gegevens veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met anderen.
  • Dat de privacy van zowel de zorggebruiker en de zorgverlener is gewaarborgd.

(bron: http://www.medmij.nl/waarom-medmij-zorggebruikers – april 2019)

Zodra gegevens van een zorgverlener in een MedMij PGO zijn gekomen, zijn deze gegevens overgegaan van het medisch domein naar het persoonlijk domein. Hiermee krijgen deze gegevens een andere waarde. Het zijn dan formeel geen medische, maar persoonlijke gegevens geworden.

Anders gezegd: MedMij reguleert alleen de uitwisseling van gegevens tussen zorgverlener en PGO. Het is aan de zorgverleners onderling om de onderlinge uitwisseling van informatie mogelijk te maken (bijvoorbeeld i.s.m. Babyconnect) en te borgen. De patient/client is niet verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens. Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners onderling gaat niet via een PGO.

Wat is een Elektronisch Patiëntendossier (EPD)?

Met een EPD kunnen zorgverleners binnen een en dezelfde organisatie (bijv. een ziekenhuis) gegevens vastleggen en onderling gegevens uitwisselen. De cliënt/patiënt heeft geen toegang tot deze gegevens. Ook kunnen met een EPD de gegevens niet uitgewisseld worden tussen zorgverleners van verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld tussen gynaecologen en verloskundigen. De uitwisseling van de gegevens van een EPD moet via andere softwaresystemen plaatsvinden.

Wat is een portaal?

Een portaal is een website voor cliënten/patiënten waarin ziekenhuizen of praktijken informatie geven over de zorg die zij bieden. Soms kan je op een portaal afspraken maken/wijzigen bij je zorgverlener, of zelfs al een deel van je dossier inzien.

Wat is het verschil tussen een portaal en een PGO?

Het grote verschil tussen een portaal en een PGO is dat je via een portaal alleen bepaalde gegevens kunt inzien, bijvoorbeeld van één zorgverlener, of één zorgorganisatie.

In een PGO kun je van alle eigen zorggegevens inzien, beheren en delen. Om met portalen alle gegevens te kunnen inzien moet je meerdere keren inloggen in verschillende portalen en zelf de gegevens verzamelen.

Bij een PGO hoef je één keer in te loggen en staat alles overzichtelijk bij elkaar.

Hoe verhoudt Babyconnect zich tot een PGO?

Met de aanpak van Babyconnect worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg verzameld en gepresenteerd in een PGO (voor cliënten) of een viewer (voor de zorgverlener).

Met andere woorden: Babyconnect zorgt ervoor dat de cliënt/patiënt de gegevens kan inzien in één omgeving, namelijk de PGO. De gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling gaat niet via de PGO.

Wat is de toegevoegde waarde van Babyconnect?

Volgens de aanpak van Babyconnect staat in de informatiedeling niet het zorgspecialisme (zoals perinatologie) of de zorgorganisatie (zoals een ziekenhuis of verloskundigenpraktijk) centraal, maar de cliënt/patiënt zelf. Babyconnect regelt dat de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners onderling mogelijk wordt, ongeacht de organisatie waar zij werken of de software van het EPD dat zij gebruiken. En daarnaast wordt het mogelijk gemaakt dat de patient/client haar gegevens kan zien, ongeacht de PGO dat zij gebruikt. De zwangere beslist wie haar gegevens mag inzien en krijgt hierdoor daadwerkelijk de regie over haar zorggegevens. Zij is daardoor niet langer afhankelijk van de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar die zorgverleners moeten bieden, maar kan levenslang beschikken over haar zorggegevens.

Onderstaande animatie geeft uitleg over hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg eruit kan zien:

 

Meer vragen over Babyconnect? Kijk dan bij onze Q&A>>
Meer lezen over de Rijksoverheid en PGO? Ga naar deze site>>>