1. Nieuws
  2. De Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg krijgt vorm

De Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg krijgt vorm

13 oktober 2021

Als je met elkaar veilig digitaal gegevens wilt uitwisselen, moet je landelijke afspraken maken over hoe je dit wilt organiseren, bewaken en beheren. Deze afspraken zorgen ervoor dat eindgebruikers krijgen wat ze willen: de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Daarom werken allerlei partijen uit de geboortezorg samen aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Deze cyclus krijgt steeds meer vorm.

Om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren, is een gezamenlijke visie nodig. Net als duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en een structuur waarin je dit vastlegt. Dit doe je in een innovatie- en beheercyclus. Met landelijke partijen wordt hieraan hard gewerkt. In de factsheet over de innovatie- en beheercyclus is te lezen welke organisaties betrokken zijn bij de ontwikkeling. De vernieuwde standaard voor digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg (NEN7522) is hierbij het vertrekpunt.

Eindgebruikers voorop

Standaarden over taal en techniek zijn onmisbaar voor de uitwisseling van gegevens binnen de gezondheidszorg. In de NEN7522 is opgenomen dat eindgebruikers standaard betrokken worden. Ook in de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg spelen eindgebruikers een centrale rol. De zorg moet altijd leidend zijn en daaruit volgen beheer en techniek. In alle fasen van de cyclus zijn daarom eindgebruikers betrokken. Dit zijn primaire en secundaire gebruikers van gegevens (data). Vanuit de gezamenlijke visie geven zij de prioriteiten aan en leveren input vanuit de praktijk bij ontwikkelingen en innovaties.

Regionale partnerschappen

Een landelijke innovatie- en beheercyclus is belangrijk voor de regionale partnerschappen. Veel ontwikkelingen en innovaties overstijgen de eigen organisatie, regio of beroepsgroep. Door dit gezamenlijk op te pakken wordt de geboortezorg in Nederland nog beter. Doordat besluitvorming in een logische structuur wordt neergezet in de innovatie- en beheercyclus, weten regionale partnerschappen beter bij welke partijen ze moeten zijn als zij een mogelijke vernieuwing voor de gehele geboortezorg signaleren.

De Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg krijgt steeds meer vorm. De structuur en de rollen worden duidelijker. Naar verwachting kan begin 2022 de cyclus worden getest. Eind 2022 moet er een zelfstandige innovatie- en beheercyclus draaien.