1. Nieuws
  2. Bijeenkomst veldondersteuners februari

Bijeenkomst veldondersteuners februari

19 februari 2020

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen op het kantoor van Babyconnect. De uitgangspunten van dit zogenaamde veldondersteunersoverleg zijn dat we delen wat er speelt in het veld en inventariseren waar alle partijen mee bezig zijn om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. Op donderdag 6 februari vond er weer zo’n bijeenkomst plaats. Dit keer in de vorm van een borrelsessie in plaats van een ontbijtsessie. Hieronder een beknopte samenvatting van wat er ter sprake kwam:

 

  • BO geboortezorg gaat verder met de dataset kraam die er is. Met Nictiz en programma Babyconnect worden de vervolgstappen besproken.
  • Er is een VIPP overleg geweest over leveranciersmanagement. Het is heel waardevol binnen de VIPP programma’s de kennis over leveranciers te delen en af te stemmen. Dit krijgt een vervolg.
  • Stichting CareCodex is een pilot opgestart met Young Coders, om het capaciteitsproblemen in de ICT in de zorg aan te pakken.
  • Er waren twee kennisdagen voor de RSO’s georganiseerd vanuit RSO Nederland. Het programmabureau Babyconnect heeft daar een workshop gegeven. Bij het congres van Kansrijk Start op 6 februari in Amersfoort was er een stand over het VIPP programma Babyconnect.
  • Babyconnect organiseerde samen met de KNOV een Whole System in the Room. Het doel hiervan is de aanlevering van data in de eerste lijn volgens de kernset te optimaliseren. Knelpunten die naar boven kwamen kunnen nu concreet worden opgepakt.
  • Er hebben onlangs twee gebruikersgroepen plaatsgevonden, één met cliënten en één met zorgorganisaties. Beide stonden in het teken van kennismaken en informeren over het actieprogramma Babyconnect. De jaarplanning van de gebruikersgroepen vind je hier.

Het volgende veldondersteunersoverleg is op 5 maart van 8:00 – 9:30 uur en staat in het teken van communicatie. Voor dit overleg zijn ook de communicatieadviseurs van de organisaties uitgenodigd.

Ben je geïnteresseerd in het veldondersteunersoverleg, mail naar: info@carecodex.org