1. Nieuws
  2. Start Pilot Young Coders

Start Pilot Young Coders

17 januari 2020

Binnen het actieprogramma Babyconnect hebben wij met een groot aantal partijen geconstateerd dat we tegen een ICT capaciteitstekort aanlopen. Dit tekort zit hem op het gebied van mankracht en expertise. Stichting Carecodex en Young Coders BV hebben daarom het initiatief genomen hier verandering in te brengen.

In januari zijn we gestart met een pilot met als doel de inzet van Young Coders (jonge enthousiaste zij-instromers). Hiermee willen we een versnelling realiseren van kennisoverdracht, -ontwikkeling en -borging. Het resultaat is het vergroten van de poule van goedopgeleide zorg-ICT’ers en efficiënter samen te werken door kruisbestuiving over de verscheidene zorgorganisaties heen.

 

In januari zijn drie Young Coders gestart. Zij worden vanuit Babyconnect en Young Coders BV gedurende maximaal drie maanden opgeleid en ingezet in Babyconnect ICT-activiteiten onder de hoede van een meester.

Centraal in deze manier van opleiden staat het ‘meester-gezel’ principe. Nieuwe vaardigheden leer je namelijk het beste door te oefenen en te experimenteren. Leren doe je ook door te kijken naar voorbeelden, dus naar experts, de ‘meesters’.

 

Kick-off

Op 15 januari vond het Kick-off event met de ‘meesters’ en Young Coders plaats. Tijdens dit event maakten de ‘meesters’ en gezellen kennis met elkaar. Ook werden er praktische zaken zoals het opleidingsprogramma, vastleggen van afspraken en planning met elkaar besproken. Het werd een event vol enthousiasme en openheid.

 

Volgende stappen

Komende weken gaan de Young Coders aan de slag met opdrachten en wordt de beste klik tussen de meesters en gezellen gemaakt. Na drie maanden besluiten we waar de Young Coders definitief een vervolgopleidings- of werkplek krijgen. Via een tussentijdse evaluatie gaan we na hoe de inzet van de coders in de praktijk uitwerkt. Op basis van deze bevindingen kijken we naar een structurele inbedding en opzet, zoals een kweekvijver waarbij Young Coders flexibel ingezet kunnen worden binnen de zorg.