1. Nieuws
  2. Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld november

Verslag ontbijtsessie partijen geboortezorgveld november

12 november 2019

Iedere eerste donderdag van de maand komen vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen op kantoor bij Babyconnect. In dit zogenaamde veldondersteunersoverleg wisselen de verschillende partijen kennis en informatie uit over de ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. De uitgangspunten bij dit overleg zijn dat we delen wat er speelt in het veld en inventariseren waar alle partijen mee bezig zijn om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken in de geboortezorg. Op donderdag 7 november vond er weer zo’n bijeenkomst plaats. Vertegenwoordigers van CPZ, KNOV en Bo Geboortezorg waren hierbij aanwezig. Hieronder een beknopte samenvatting van wat er ter sprake kwam:

De zorgprofessionals moeten een bepalende rol spelen in welke zorginformatie onderling gedeeld gaat worden. Deze gedachte werd door alle partijen onderstreept. Susan Osterop, programmamanager van Babyconnect, legde uit dat deze rol in de gebruikersgroep zorgverleners belegd is.
Op 11 december organiseert het programmabureau een sessie voor de gebruikersgroep zorgverleners. Voor meer informatie zie het artikel over deze bijeenkomst.

Elektronische inzage door de cliënt/patiënt is vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht. De KNOV heeft het verzoek hiervoor een gezamenlijke communicatieaanpak te ontwikkelen om geboortezorgprofessionals eenduidig te informeren over deze wettelijke verplichting.

Verder kwam ter sprake:
– De dataset gegevens kraamzorg wordt op 21 november vastgesteld. Dit is een hele mijlpaal voor de kraamzorg.
– Er liggen veel aanvragen bij het programmabureau om presentaties te geven bij VSV’s over de subsidieregeling en wat digitale gegevens uitwisselen betekent.
– Er worden proeftuinen gestart in de regio’s Noord-Holland Noord, Rotterdam en Amsterdam om de aanpak verder te ontwikkelen. Het gaat hier om het testen van digitale gegevensuitwisseling in de dagelijkse praktijk. De sets aan gegevens die kunnen worden uitgewisseld worden bijvoorbeeld steeds verder uitgebreid. De kennis die de proeftuinen opleveren wordt getest in andere regio’s en omgezet in tools voor regionale partnerschappen die digitale gegevensuitwisseling gaan implementeren. Deze proeftuinen zijn onderdeel van het landelijk actieprogramma en zijn ter voorbereiding op de regionale implementatie.
– Er is een evaluatie geweest met de aanvragers van de eerste subsidieronde. Hieruit zijn veel tips and tricks voortgekomen. De “lessons learned” worden vertaald naar bruikbare communicatiemiddelen/producten voor de komende aanvragers (zoals animatie, infographics, factsheets).
– Er is een animatie in de maak over de methode aan de hand van een use case. Deze animatie is binnenkort beschikbaar en wordt gepubliceerd op de website van Babyconnect en gebruikt in presentaties. Ook zijn er twee infographics (“praatplaten”) gemaakt. Eén over de architectuur en één over de informatiestromen van de uitwisseling tussen de zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en cliënt. Je vindt ze hier>>>

We danken de aanwezige medewerkers van het CPZ, KNOV en Bo Geboortezorg voor hun waardevolle inbreng.

Er komt een agenda voor 2020 om het veldondersteunersoverleg voort te zetten. Dit wordt wisselend in een ontbijtsessie of einde dag. Wilt u hier ook bij aansluiten, mail naar: s.osterop@carecodex.org

Het volgende overleg staat gepland op 5 december van 8.00-9.30 uur.