1. Nieuws
  2. Aan de slag: bijeenkomst voor zorgverleners op 11 december

Aan de slag: bijeenkomst voor zorgverleners op 11 december

12 november 2019

Ben jij zorgverlener in de geboortezorg? Wil je dit jaar nog meedenken, meebeslissen en meedoen aan het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Zet dan woensdag 11 december in jouw agenda. Op die dag organiseert Babyconnect een inspirerende bijeenkomst voor zorgverleners waarin we met elkaar aan de slag gaan met use cases en samen het actieprogramma verder vormgeven. De bijeenkomst vindt plaats bij Babyconnect in Utrecht en duurt van 16:00 – 18:00 uur.

De eindgebruikers zijn een onmiskenbare factor binnen het actieprogramma Babyconnect. Zij denken mee, beslissen mee, testen, evalueren en reageren. Cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/systeembeheerders worden actief betrokken bij Babyconnect. Zij vormen de vier gebruikersgroepen.

De gebruikersgroep zorgverleners willen we op korte termijn verder inhoud geven. Vandaar dat we voor het eind van het jaar nog een bijeenkomst organiseren voor zorgverleners. Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met wat de zorgverlener als gebruiker wil. Dat doen we aan de hand van use cases. Vanuit de praktijk kijken we naar wat de gebruiker op bepaalde specifieke momenten in het zorgpad nodig heeft en wil zien. Ben jij gynaecoloog, verloskundige, kraamverzorgende, jeugdgezondheidszorgprofessional of kinderarts? Dan hebben we jou hard nodig. Het wordt een interactieve bijeenkomst vol inspiratie, kennisoverdracht, informatie en evaluatie.

Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan aan bij Anneke Kamer, a.kamer@carecodex.org. We ontmoeten je graag op 11 december!

Wat is een use case voor Babyconnect?
Een use case is voor Babyconnect een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de geboortezorg waarbij voor een concrete situatie wordt beschreven welke informatie een zorgverlener wil zien. Dit wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer vastgelegd en wanneer opgeroepen). Een use case is een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het zorgproces.

Use cases slaan een brug tussen de zorgwereld en de informatietechnische wereld. Ook is het vaak zo dat kwaliteitsstandaarden zorgstandaarden en richtlijnen bevatten die onvoldoende specifiek zijn om direct de informatiestandaarden af te leiden. Het werken met use cases is daarom een veel gebruikte manier om samen met zorgverleners, patiënt/cliëntvertegenwoordigers, ICT-leveranciers en informatiedeskundigen concrete afspraken te maken welke informatie in welke concrete situaties door wie wordt vastgelegd, ingezien of uitgewisseld. Binnen de context van een bepaald zorgproces zullen in het algemeen meerdere use cases beschreven worden.

Vrij naar bron: Nictiz, https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/wat-is-een-informatiestandaard/use-case/