1. Nieuws
  2. Veldondersteunersoverleg 4 juni 2020

Veldondersteunersoverleg 4 juni 2020

5 juni 2020

Op donderdag 4 juni jl. organiseerden we het maandelijks veldondersteunersoverleg. In dit digitale overleg praatte programmamanager Susan Osterop de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.

Landelijke ontwikkelingen

Er is een maandelijkse bijeenkomst voor (potentiële) projectleiders in het leven geroepen. De tweede bijeenkomst was 26 mei jl. en ging in op de gebruikersgroepen en architectuur. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een handreiking voor projectleiders/regio’s die helpt bij het opstellen van een plan van aanpak/subsidieaanvraag. Dit onderwerp komt bij de volgende bijeenkomst voor projectleiders op 23 juni a.s. aan bod.

Op het gebied van landelijke technische ontwikkelingen wordt niet stil gezeten. Er is een afsprakenstelsel VIPP Babyconnect in de maak, de architectuur met de modules A, B, C, D, E wordt verder in landelijke proeftuinen uitgewerkt en er is een document gemaakt voor regio’s die een handreiking biedt bij het uitkiezen van leveranciers van verschillende technische componenten.

Ook de overkoepelende partijen hebben overleg om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bevorderen. Zo werken Nictiz en Bo geboortezorg aan fine-tuning van de dataset kraamzorg.

Gebruikersgroepen

Iedere maand is er wel een online gebruikersbijeenkomst die plaatsvindt om de eindgebruikers goed te betrekken bij de vormgeving van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De volgende op stapel is de gebruikersbijeenkomst voor zorgverleners op 9 juni. Hierin worden 3 dynamische viewers gedemonstreerd. Susan vertelde de aanwezigen dat er voor regio’s een factsheet over gebruikersgroepen gemaakt is. Deze geeft een kort overzicht van andere de taken van de gebruikersgroepen en de tijdsinvestering. Je vindt de factsheet ook in de toolkit (bij Basisinformatie).

Stand van zaken

Susan gaf informatie over de vorderingen van drie regio’s die op verschillende manieren bezig zijn met de voorbereidingen voor digitale gegevensuitwisseling.

Meer informatie vind je in deze presentatie die gebruikt is. De volgende veldondersteunersoverleg is op donderdag 3 juli van 8.00-9.30 u. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via info@carecodex.org.

Iedere eerste donderdag van de maand komen beleidsmedewerkers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld. Het programmabureau informeert de vertegenwoordigers van de geboortezorgpartijen over de stand van zaken.