Proeftuinen

In de proeftuinen worden digitale oplossingen (technische architectuur, standaarden, netwerken, etc.) getest en zó ontwikkeld dat partnerschappen deze oplossingen kunnen gebruiken voor de implementatie in hun regio.

Voor een van de proeftuinen zijn twee landelijke werkgroepen ingericht. Eén werkgroep richt zich op de architectuur & afsprakenstelsel en de andere op ontwikkeling & technologie. 

Samenwerking essentieel

De ontwikkelingen in de proeftuinen en (technische) testen kunnen niet uitgevoerd worden zonder de samenwerking met andere partijen. Dit zijn de gebruikersgroepen, zorgverleners en RSO’s. Zorgverleners testen de technische oplossingen in hun eigen praktijken.

Tools voor de regio

De resultaten van de proeftuinen worden vervolgens omgezet in tools voor regionale partnerschappen, die helpen digitale gegevensuitwisseling verder vorm te geven. Ook kunnen de resultaten van de proeftuinen verwerkt worden in de handboeken bijvoorbeeld het technisch handboek. 

Ontwikkelingen hand in hand met implementaties

De digitale oplossingen zijn continu in ontwikkeling gedurende de loop van VIPP Babyconnect (2019 tot 1 juli 2023) en toekomstbestendig. Regionale partnerschappen zullen de laatste (en meest relevante) ontwikkelingen en technische oplossingen gebruiken bij hun implementaties. Om dit soepel te laten verlopen is samenwerking tussen de regio’s en het landelijk programmabureau van groot belang.  

Meer weten?

Wil je meer weten over proeftuinen of de werkgroepen? Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager Research & Development